21 milions d’euros per a la desestacionalització de l’oferta turística

El Consell destina 21 milions a la millora d’infraestructures a través dels ajuntaments de Mallorca, que podran presentar fins a dos projectes a la nova convocatòria de subvencions

El Consell de Mallorca, a través del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), presenta una convocatòria pública de subvencions per a 2022 per seleccionar projectes de millora d’infraestructures turístiques i per al foment de la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca en el marc de l’economia circular.

La convocatòria s’adreça als ajuntaments de l’illa i s’articula a través de dues línies d’ajuts, depenent del número de places turístiques de cada municipi o dels seus habitants. Els consistoris podran presentar fins a dos projectes, segons la línia d’ajuts sol·licitada. En total, l’import de l’ajuda ascendeix a 21 milions d’euros. Els projectes seleccionats seran cofinançats entre el Consorci i els ajuntaments corresponents.

El CBAT és qui finançarà la major part d’aquestes ajudes, entre un 80% i un 90% segons el cas, i el pressupost prové de la venda de les places turístiques, tant d’establiments hotelers com d’allotjaments turístics, comercialitzades en els darrers cinc anys. Des de l’1 d’abril d’enguany el Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca gestiona el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics.

L’objectiu d’aquesta subvenció és fomentar de manera directa i indirecta la competitivitat, la sostenibilitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística. A més de promoure projectes per a millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, amb la finalitat de consolidar la posició de lideratge de Mallorca en matèria turística.

«Seguim fent feina per ser destinació líder en sostenibilitat i circularitat, i ho feim també des de la inversió municipal, de la mà dels ajuntaments, fent que el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics faci de palanca per fomentar la desestacionalització i la millora de les infraestructures turístiques» ha expressat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. «Ja hem destinat més de 100 milions d’euros als ajuntaments perquè executin projectes als municipis que ajudaran també a dinamitzar l’economia local», ha conclòs la presidenta.

Aquesta subvenció pretén finançar també projectes que impulsin estratègies d’economia circular, amb una vocació clara de minimitzar tant la pressió sobre els recursos com la generació de residus. D’aquesta manera, s’avança cap a la sostenibilitat ambiental, un dels pilars de la competitivitat turística.

Per part seva, el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha destacat que «en el camí cap a la sostenibilitat integral, l’economia circular es postula com una via de diferenciació i progrés important per forjar un nou lideratge turístic, que reforci, al seu torn, la capacitat del sector d’impulsar la competitivitat global sostenible de l’arxipèlag».

El Consell de Mallorca té les competències en matèria d’ordenació turística des de l’1 de gener de 2022. Unes competències que també inclouen els serveis propis del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics com a nova administració d’adscripció.