Agents de Mallorca Activa visiten Banyalbufar, Campanet i Sant Joan

La visita a Banyalbufar, Campanet i Sant Joan s’engloba dins les accions que els i les agents estan fent a diferents municipis de Mallorca per gestionar els ajuts a empreses locals relacionades amb la COVID-19

Tres agents de Mallorca Activa han visitat Banyalbufar, Campanet i Sant Joan per tal d’impulsar la gestió dels ajuts municipals d’aquestes localitats.

Els representants damunt el terreny de Mallorca Activa, la nova plataforma del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, s’estan encarregant d’ajudar als consistoris en la gestió de les noves subvencions a empreses.

Aquests ajuts municipals extraordinaris ja estan en marxa a diferents municipis de Mallorca. En aquesta ocasió, la feina dels i les agents s’ha desenvolupat a Banyalbufar, Campanet i Sant Joan.

Els i les agents de Mallorca Activa s’encarreguen d’assessorar a les empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica als municipis per tal que puguin demanar aquests ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19.

A aquests ajuts que l’equip de Mallorca Activa ha gestionat a Banyalbufar, Campanet i Sant Joan, així com a la resta de municipis, hi poden accedir persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi que convoca l’ajut. Les empreses també han de tenir el domicili social o fiscal al municipi en el qual es demana l’ajut.

Aquestes unitats econòmiques han de tenir menys de 20 treballadors de mitja anual, computant els diferents centres de treball. També han de tenir una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.