Logo Isba

ISBA: Aval per projectes I+D

Sinopsi de l’ajut

Aval davant l’administració pública com per organismes com el CDTI o MINETUR.

Beneficiaris

Per emprendedores, autònoms i pimes.

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

ISBA SOCIEDAD GARANTÍA RECÍPROCA: c/Genil, 30 Palma 07009 – 971 461 259

Quantia

Import mínim: 6.000€

Import màxim: 300.000€

Requisits

  1. Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros i xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros).
  2. Tenir la seu del domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  3. No operar en el sector de la promoció immobiliària (CNAE 4110).
  4. No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.
  5. Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb la comunitat autònoma.