Logo Isba

ISBA: Crèdit ISBA liquiditat especial COVID

Sinopsi de l’ajut

Un aval per accedir al teu préstec circulant d’entre 6.000 € i 70.000 € amb un termini fins a 96 mesos i fins a 24 mesos de carència. Liquiditat immediata per a les necessitats de la tresoreria motivades per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

Beneficiaris

Destinat a les empreses registrades amb els següents CNAE: 47, 4931, 4932, 4939, 5110, 5221, 5222, 5223, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7711, 7721, 7721, 7731, 7911, 7912, 7990, 8230, 8299, 9004, 9102, 9103, 9104, 9321, 9329.

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

ISBA SGR: c/Genil, 30 Palma 07009 – 971 461 251

Quantia

Import mínim: 6.000€

Import màxim: 70.000€

Requisits

  1. Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros i xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros).
  2. Tenir el domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  3. No operar en el sector de la promoció immobiliària (CNAE 4110).
  4. No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.
  5. Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb la comunitat autònoma.