Logo Isba

ISBA: Línia de fiances

Sinopsi de l’ajut

ISBA grarantitza davant administracions i organismes públics el compliment dels contractes d’obra, gestió de serveis, subministraments o assimilats que es formalitzin amb els mateixos.

Beneficiaris

Per emprenedors, autònoms i pimes.

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

ISBA SGR: c/Genil, 30 Palma 07009 – 971 461 258

Quantia

Import mínim: 100€

Import màxim: 750.000€

Requisits

  1. Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros i xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros).
  2. Tenir el domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  3. No operar en el sector de la promoció immobiliària (CNAE 4110).
  4. No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.
  5. Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb la comunitat autònoma.