Next Generation UE: Línia d’ajudes per al suport de l’activitat comercial en zones rurals

Sinopsi de l’ajut

Ajudes destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l’activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l’economia rural, que escometin entitats locals.

Fecha d'inici

15/03/2023

Fecha de finalització

14/05/2023

Beneficiaris

  • Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal vigent en el moment de la sol·licitud.
  • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l’actuació projecte no superi els 5.000 habitants. Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.
  • Uns altres (Veure article 3 de la convocatòria).

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La intensitat de l’ajuda a concedir serà d’un 100 per cent sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 500.000 d’euros. 22.000.000 euros (pressupost estatal).

Requisits

Despeses subvencionables (Veure article 7 de la convocatòria):

  • Despeses dirigides a la transformació digital.
  • Despeses referides a transformació del punt de venda.
  • Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular.
  • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
  • Despeses de sensibilització i formació.
  • Altres despeses subvencionables.

L’IVA si no és susceptible de recuperació per part de l’entitat local es considerarà despesa subvencionable.

Documentació

Documentació