Next Generation UE: Subvencions per promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per fomentar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per tal d’abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: són ajuts per reenfocar el projecte d’autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Next Generation UE: Ajudes per projectes de digitalització d’«última milla» en empreses del sector turístic

L’aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de digitalització d’ «última milla» a agrupacions d’entitats amb l’activitat de les quals, bé sigui directa o verticalitzada, estigui orientada al sector turístic en general.

Next Generation UE: Ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l’ocupació d’aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. L’ajuda constarà de dues fases: Una primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball. La informació sobre aquest itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es). L’itinerari personalitzat complirà objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que estableix l’article 7 de l’Ordre Tes/897/2021, de 19 d’agost. Segona fase en la qual el beneficiari torna a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d’alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

Convocatòria d’ajudes extraordinàries i a fons perdut per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics, segona convocatòria

L’objecte d’aquesta segona convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica del municipi de Santa Maria del Camí per afrontar part de les pèrdues patides per la Covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar els efectes que han sofert aquestes entitats a conseqüència de la pandèmia, encara que aquestes entitats hagin estat beneficiàries de la primera convocatòria.

II Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Valldemossa, per pal·liar els efectes de la covid-19

Segona convocatòria d’ajuts extraordinaris per pal·liar els efectes de la covid-19 per a empreses del municipi de Valldemossa repartida en diferents línies i quanties.
Línia d’ajuda de 1000 €.
Línia d’ajuda de 1500 €.
Línia d’ajuda de 2000 €.
Línia d’ajuda de 2250 €.
Línia d’ajuda de 2500 €.
Línia d’ajuda de 3000 €.

II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Sencelles, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’ objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Sencelles per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.

La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Estellencs, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta II convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Estellencs per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.

La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

VALS DE COMPRA PER A LA PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DEL MUNICIPI DE FELANITX.

L’ objectiu consisteix a fomentar l’impuls de petites i mitjanes empreses per tal que augmentin les seves vendes i, alhora, fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi de Felanitx.

II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica en el municipi d’ Alcúdia, per a pal·liar els efectes de la covid-19

Ajut per a petites i mitjanes empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi d’Alcúdia amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la covid-19. L’aportació serà de 3.000€ per centre de treball.

Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes destinades a associacions empresarials en el municipi de Bunyola, per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la covid-19

Ajuda destinada a les associacions empresarials de Bunyola amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic de la covid-19. Amb un pressupost total de 6.000€ repartits proporcionalment entre totes les entitats acceptades.