Next Generation UE: Ajudes públiques per a modernitzar les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música

Finançament de projectes d’inversió per a la modernització, digitalització i transició ecològica de les estructures de gestió artística de les arts escèniques i musicals.

  • Digitalització i modernització de les estructures.
  • Generació i creació de continguts i plataformes digitals. Comunicació.
  • Eines digitals i integrals per a la gestió escènica i/o musical.
  • Difusió en «streaming».
  • Digitalització de fons documentals artístics, administratius.
  • Adquisició d’equips informàtics i digitals per a la gestió.
  • Projectes digitals de creació d’audiències, cerca de nous públics, acompanyament i mediació social i difusió entre altres. Transició ecològica i cohesió territorial.
  • Reducció d’emissió de diòxid de carboni en les estructures de producció, gestió i creació de les arts escèniques i/o musicals.
  • Canvis de materials i fungibles que afavoreixin la reducció de la petjada ecològica.

Next Generation UE: Convocatòria per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Les actuacions subvencionables inclouen la realització d’instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la per a climatització i/o aigua calenta sanitària en habitatges:
● Tecnologies solar tèrmica
● Biomassa
● Geotèrmica
● Hidrotèrmica
● Aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire)

Convocatòria d’ajudes extraordinàries i a fons perdut per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics, segona convocatòria

L’objecte d’aquesta segona convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica del municipi de Santa Maria del Camí per afrontar part de les pèrdues patides per la Covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar els efectes que han sofert aquestes entitats a conseqüència de la pandèmia, encara que aquestes entitats hagin estat beneficiàries de la primera convocatòria.

II Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Porreres, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Porreres de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

II Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Maria de la Salut, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Maria de la Salut per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia

Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Búger de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

III convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Sa Pobla, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Sa Pobla per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut per les empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l’activitat al municipi de Llubí, que han hagut de cessar o han vist minvada la seva activitat, per la situació de crisi del coronavirus Covid-19 exercici 2021

L’Ajuntament de Llubí concedirà ajuts a aquelles empreses del municipi de Llubí (domicili fiscal al municipi de Llubí), que per la situació de crisi del Coronavirus COVID-19, i les mesures establertes amb l’Estat d’Alarma, han hagut de cessar o reduir substancialment la seva activitat.

Convocatoria d’ajuts per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a creadors i creadores per a processos específics de recerca i creació adreçats a la futura producció d’obres i projectes relacionats amb les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears.

Ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de l’artesania, l’economia social i solidària, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca.

Ajudes a persones físiques i jurídiques que s’han vist afectades per mesures de contenció de la Covid-19, dedicades a la gestió d’instal·lacions juvenils i de lleure educatiu, als que disposen de la carta d’artesà o de mestre artesà, les entitats basades en l’economia social i solidària, guies de turisme i Escoles de dansa per pal·liar els efectes de la Covid-19.