Ajuda al suport vital avançat

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Aplicar les tècniques de suport vital bàsic optimitzat d’acord amb el procediment.

Aplicar les tècniques d’ajuda al suport vital avançat en situacions d’emergència seguint protocols.

Especificar tècniques de preparació de la medicació d’emergència indicant-ne l’administració segons ordres de prescripció.

Identificar les característiques de la medicina de catàstrofe.

Analitzar els fonaments i elements de la classificació de víctimes per tal de prioritzar l’assistència sanitària.

Identificar els objectius terapèutics en l’atenció a diversos afectats amb la finalitat de garantir la supervivència de les persones víctimes.

Evacuar les víctimes entre les diferents àrees assistencials.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que vulguin adquirir coneixements sobre ajuda suport vital de nivell avançat, com l’actuació davant emergències col·lectives, els estris necessaris per al suport vital avançat, farmacologia d’emergència i altres aspectes que s’hi relacionen.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Canalització de via venosa central perifèrica i intraòssia.
 2. Dispositius d’aïllament de la via aèria.
 3. Sondatge nasogàstric.
 4. Sondatge vesical.
 5. Ventilació mecànica.
 6. Ventilació mecànica no invasiva.
 7. Punció circotiroidal.
 8. Coniotomia.
 9. Toracosentesi.
 10. Pericardiocentesi.
 11. Toracostomia d’emergència.
 12. Cesària d’emergència.
 13. Material pel suport vital avançat.
 1. Farmacocinètica bàsica.
 2. Família de fàrmacs emprats a urgències i emergències.
 3. Efectes adversos dels fàrmacs.
 4. Contraindicacions.
 5. Formes de presentació.
 6. Elaboració de dosis úniques i dispositius d’administració de productes farmacèutics.
 1. Medicina de catàstrofe.
 2. Assistència sanitària front a emergències col·lectives.
 1. Triatge: concepte i evolució històrica.
 2. Principis i objectius del triatge.
 3. Característiques del triatge.
 4. Elements per establir un espai de triatge.
 5. Valoració per criteris de gravetat. Inspecció, avaluació i decisió terapèutica.
 6. Models pràctics de triatge: funcionals, lesionals i mixtes.
 7. Categories de classificació.
 8. Procediment d’etiquetatge. Targetes de triatge.
 1. Roda d’evacuació. Primera, segona, tercera i quarta roda.
 2. Lloc de càrrega d’ambulàncies.
 3. Dispersió hospitalària de pacients.
 4. Registre de la dispersió hospitalària.