AutoCAD 2016-2017

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

ATENCIÓ: AQUEST CURS NO INCLOU CAP LLICÈNCIA DE PROGRAMARI

 • Reconèixer l’entorn de treball d’AutoCAD.
 • Distingir entre els dos conceptes espacials del programa.
 • Conèixer i utilitzar la terminologia adient pel desenvolupament òptim en un ambient professional.
 • Estudiar els fonaments bàsics de disseny amb AutoCAD.
 • Crear i modificar dibuixos en tres dimensions.
 • Fer, editar i presentar projectes i dissenys de plànols.
 • Dibuixar elements simples i editar-los fent servir coordenades i sistemes de referències
 • Emprar mètodes per incorporar text i editar-lo, dibuixar utilitzant objectes definits com a suport i adaptar els sistemes de coordenades al dibuix
 • Crear nous elements a partir d’altres ja existents. Aplicar ombres i fer servir i configurar les capes del dibuix
 • Crear i modificar models 3D de qualitat mitjançant la utilització de les eines de modelatge que ofereix l’aplicació
 • Compondre escenes fotorealistes mitjançant l’aplicació d’il·luminació i materials als objectes que les conformen

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones que vulguin adquirir coneixements sobre l’ús i les aplicacions del programa informàtic AutoCAD, incloent-hi, entre d’altres, les eines de dibuix, capes, visualització i text.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Què és AutoCAD?
 2. Per a què serveix? Especialitats.
 3. Requisits del sistema.
 4. Interfície de l’usuari.
 1. Crear, gestionar i desar un document.
 2. Coordenades
 3. Unitats
 1. Punt
 2. Línia.
 3. Cercle
 4. Arc
 5. Polilínia.
 6. Rectangle
 7. Polígon.
 8. El·lipsi.
 9. Spline
 10. Núvol de revisió.
 11. Regió
 12. Volandera
 13. Taula
 1. Zoom
 2. Enquadrament
 3. Designació.
 1. Nova capa.
 2. Estils de capa.
 1. Propietats
 2. Esborrar
 3. Còpia.
 4. Desplaça.
 5. Desfasament
 6. Matriu
 7. Girar
 8. Simetria
 9. Escalar
 10. Retallar
 11. Allargar
 12. Estirar
 13. Igualar propietats.
 1. Estils d’acotació.
 2. Tipus d’acotació.
 1. Estils de text.
 2. Crear text. Annex. Glossari. Solucions.
 1. Què és AutoCAD?
 2. Per a què serveix? Especialitats.
 3. Requisits del sistema.
 4. Interfície de l’usuari.
 1. Crear, gestionar i desar un document.
 2. Coordenades
 3. Unitats
 1. Punt
 2. Línia.
 3. Cercle
 4. Arc
 5. Polilínia.
 6. Rectangle
 7. Polígon.
 8. El·lipsi.
 9. Spline
 10. Núvol de revisió.
 11. Regió
 12. Volandera
 13. Taula
 1. Zoom
 2. Enquadrament
 3. Designació.
 1. Nova capa.
 2. Estils de capa.
 1. Propietats
 2. Esborrar
 3. Còpia.
 4. Desplaça.
 5. Desfasament
 6. Matriu
 7. Girar
 8. Simetria
 9. Escalar
 10. Retallar
 11. Allargar
 12. Estirar
 13. Igualar propietats.
 1. Estils d’acotació.
 2. Tipus d’acotació.
 1. Estils de text.
 2. Crear text. Annex. Glossari. Solucions.
 1. Xamfrà
 2. Empalmament
 3. Unió
 4. Divisió
 5. Fusionar corbes
 6. Editar polilínies
 7. Descompondre
 8. Longitud
 1. Selecció
  • Total
  • Ràpida
 2. Calculadora ràpida
 3. Llista
 4. Mesurar
 1. Crear blocs
 2. Desar blocs
 3. Editar blocs
 4. Inserir blocs
 1. Ombres
  • Designar punts
  • Patró
  • Associatiu, no-associatiu i anotatiu
  • Origen de les ombres
 2. Degradat
 3. Contorn
 1. Acotar
 2. Cota ràpida
 3. Cota continuar
 4. Cota línia de base
 5. Directrius
 6. Cotes anotatives
 1. Referència dwg
 2. Referència d’imatges ràster
 3. Objecte OLE
 4. Ruta desapareguda
 5. Importar PDF en Autocad 2017
 1. Imprimir des de l’espai model
 2. Imprimir des de l’espai paper
  • Crear presentació
 3. Estils de traç
 4. Noves impressores

Unitat 1. Entorn de treball i visualització

 1. Requisits del sistema
 2. Crear document 3D
 3. SCU i SCP
 4. Òrbita 3D
 5. Estils visuals 3D
 6. Administrar vistes
 7. Steering wheels
 8. Finestres gràfiques

Unitat 2. Sòlids bàsics

 1. Cub o textura quadrada
 2. Cilindre
 3. Con
 4. Esfera
 5. Piràmide
 6. Cuny
 7. Toroide
 8. Polisòlid

Unitat 3. Modelatge de sòlids

 1. Extrusió
 2. Revolució
 3. Escombratge
 4. Alçar

 Unitat 4. Editar sòlids

 1. Unió
 2. Diferència
 3. Intersecció
 4. Editar cares
 5. Editar arestes
 6. Tall
 7. Engrossir
 8. Interferència

Unitat 5. Operacions en 3D

 1. Desplaçar 3D
 2. Rotar 3D
  • Girar 3D
 3. Simetria 3D
 4. Escala 3D
 5. Alineació 3D

Unitat 6. Malles

 1. Primitives
 2. Suavitzades i refinades
 3. Revolucionades
 4. Tabulades
 5. Reglades
 6. Arestes

Unitat 7. Materials

 1. Explorador de materials
 2. Aplicar materials
 3. Crear i editar materials

Unitat 8. Il·luminació

 1. Llum puntual
 2. Focus
 3. Llum distant
 4. Llum de xarxa
 5. Sol

Unitat 9. Càmera i renderitzat

 1. Càmera
 2. Animació
 3. Renderitzat