Creació de continguts per a les xarxes socials

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Comprendre la importància de la creació de continguts en qualsevol estratègia de màrqueting digital així com dominar els conceptes bàsics i aprendre a utilitzar les eines bàsiques de creació de continguts utilitzant el mòbil com a eina fonamental en el procés creatiu.

 

Horari

El curs consta de dues sessions per videoconferència que es portaran a terme els dissabtes 24 de setembre i 1 d’octubre de 10.00h a 12.15h.

 

Llengua del curs

La llengua vehicular del curs, tant pel que fa al contingut com pel que fa al desenvolupament de les sessions per videoconferència, serà el català.

 

Certificació

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs obtindran un certificat d’assistència.

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs, i que, a més, en superin satisfactòriament l’avaluació, obtindran un certificat d’aprofitament. Serà obligatori assistir a un mínim d’un 50% del temps impartit per videoconferència.

Les absències superiors als límits fixats (25%), encara que estiguin justificades,  suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament. Per tant, no s’admetrà cap justificant d’absència.

 

Admesos i exclosos

La setmana anterior a l’inici del curs, per correu electrònic, es comunicarà a les persones inscrites al curs si hi estan admeses.

Si queden persones excloses del curs, formaran part d’una llista d’espera. Podran optar a una plaça si hi ha baixes abans de l’inici del curs o renúncies durant els primers dies.

 

Baixes i renúncies

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir a un curs, ho han de comunicar per correu electrònic (formacio@mallorcactiva.cat), abans de l’inici de l’activitat formativa

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre estratègia de màrqueting digital així com dominar els conceptes bàsics per creació de continguts.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques