ELS TREBALLS DE JARDINERIA I RESTAURACIÓ DEL PAISATGE

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Aprendre el necessari sobre la programació i organització dels treballs de jardineria i restauració de paisatge.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre
l’organització dels treballs de jardineria i restauració del paisatge, la seva
valoració econòmica i la legislació aplicable en matèria laboral i ambiental.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Interpretació i valoració de les parts del projecte:
  1. Memòria.
  2. Plànols.
  3. Pressupost.
 2. Elaboració de calendaris de tasques:
  1. Estudi de la informació del projecte.
  2. Previsió de mitjans materials i humans per a l’execució dels treballs.
  3. Planificació dels treballs.
 1. Pautes per a l’elaboració de pressupostos:
  1. Mesures i càlculs.
  2. Preus de mercat.
  3. Confecció de pressupostos.
 2. Determinació dels costos de la instal·lació de parcs i jardins:
  1. Replantejament del projecte.
  2. Preparació del terreny o substrat.
  3. Implantació d’elements vegetals.
  4. Establiment d’infraestructures, equipament i mobiliari.
  5. Manteniment primari.
 3. Determinació dels costos de la restauració del paisatge:
  1. Aplicació de tècniques d’integració paisatgística.
  2. Recuperació d’espais degradats.
  3. Revegetació del medi natural i zones desforestades.
 1. Legislació en matèria de seguretat laboral
  1. Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
  2. Altres lleis aplicables
  3. Jardineria i restauració del paisatge. Normes ISO 9000.
  4. Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ).ç
  5. Altres normes d’interès.
 2. Normativa en matèria de medi ambient:
  1. Lleis aplicables en relació amb la protecció del medi, contaminació i gestió de residus.
  2. Normes ISO 14000.
  3. Bones pràctiques ambientals en la instal·lació de parcs i jardins i en la restauració del paisatge.