Gestió de compres al petit comerç

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Garantir la capacitat de resposta i abastiment del petit comerç.
 • Determinar les necessitats de compra i reposició de productes de petits comerços a partir de distints escenaris de previsió de vendes, tendències, capacitat del punt de venda, rotació, estoc disponible i cost dels diferents tipus de productes.
 • Aplicar tècniques de compra en la selecció de proveïdors i negociació de les condicions d’adquisició de l’assortiment de productes de petits comerços.
 • Elaborar la documentació relativa al procés d’aprovisionament de productes, especificant-hi les quantitats i condicions de subministrament, i als procediments de tramitació utilitzats habitualment amb proveïdors i centres de compra en petits comerços.
 • Aplicar tècniques d’organització i gestió de l’aprovisionament i emmagatzematge de productes en petits comerços, que assegurin la capacitat de resposta i la conservació de l’assortiment de productes fent servir programari ofimàtic específic.
 • Analitzar la rendibilitat de productes-tipus de petits comerços fent servir ràtios i indicadors senzills de vendes mantenint i actualitzant un assortiment de productes competitiu, de qualitat i innovador.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones usuàries interessades a adquirir coneixements sobre la gestió, entre d’altres, de vendes, proveïdors i estoc al petit comerç.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Objectius de la planificació.
 2. Fases del cicle de compres.
 3. Criteris d’aprovisionament al petit comerç.
 4. Previsió de compres i vendes.
 5. Ràtios de gestió de comandes i control d’estoc.
 1. Acords amb proveïdors: el contracte de subministrament.
 2. Tècniques de comunicació i negociació amb proveïdors.
 3. Instruments de negociació amb proveïdors.
 4. Centrals de compra.
 5. Internet com a eina de cerca de proveïdors i canal de compra.
 1. Realització de comandes a través de mitjans presencials i telemàtics.
 2. Especificacions del producte.
 3. Ofertes.
 4. Detecció d’errades en el procés de compra i realització d’ajustos.
 5. Organització material i administrativa de la documentació.
 1. Organització de l’emmagatzematge als petits comerços.
 2. Recepció de mercaderies i productes.
 3. Sistemes de codificació de productes.
 4. Gestió d’estocs.
 5. Aplicacions ofimàtiques d’aprovisionament i magatzem per a petits comerços.
 1. Seguiment i gestió de vendes.
 2. Ràtios per a la gestió de productes.
 3. Detecció de productes obsolets i poc rendibles.
 4. Incorporació d’innovacions i novetats a la gamma de productes.