LES CURES EN L’ENTORN FAMILIAR

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Facilitar coneixements bàsics a les persones cuidadores per millorar les cures sociosanitàries de les persones en situació de dependència.
 • Promoure que les persones cuidadores apliquin els procediments i les estratègies més adients per mantenir i millorar l’autonomia personal del dependent, així com les seves relacions amb l’entorn.
 • Oferir informació sobre productes de suport que faciliten les cures a si mateix de la persona dependent, com també la seva vida autònoma.
 • Facilitar el suport emocional a les persones cuidadores a través d’actuacions d’autocures.
 • Informar i orientar sobre els recursos sociosanitaris més adequats per garantir les cures, l’assistència i la vida autònoma de les persones dependents.
 • Impulsar el reconeixement social de les persones cuidadores afavorint, si escau, l’orientació per a una futura integració en el mercat laboral.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre les
cures de les persones dependents en l’àmbit familiar, especialment quan la
persona a càrrec de les cures no és un professional de l’àmbit de la sanitat,
encara que també pot ser útils per a ells.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web
(nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Impacte familiar i personal de les cures d’una persona dependent.
 2. Relacions amb la persona dependent i l’entorn social.
 3. Habilitats de comunicació interpersonal: expressió de sentiments, assertivitat, empatia i escolta activa en relació a la persona cuidadora i al’entorn.
 4. Oci i temps lliure de la persona cuidadora.
 1. Prevenció de riscos en el domicili.
 2. Prevenció e lesions i higiene de la columna
 3. Prevenció de l’estrès i la sobrecàrrega de la persona cuidadora.
 4. Habilitats i estratègies d’autocura.
 1. Suport social de tipus emocional i informatiu.
 2. Definir espais per compartir experiències i problemes derivats de les cures.
 3. Intercanvi d’estratègies que utilitza cadascun dels membres.
 1. Cures d’higiene de la persona en situació de dependència.
 2. Activitats de la vida diària.
 3. Mobilitzacions segons el grau de dependència. Deambular i traslladar.
 4. Canvis posturals.
 5. Cures, organització i atenció de les estances de l’habitatge. Adaptació i disseny.
 6. Neteja de l’entorn de la persona en situació de dependència, habitacions i utensilis.
 7. El menjar de la persona en situació de dependència: nutrició, elaboració i higiene alimentària.
 8. Maneig dels productes de suport a la mobilitat i la vida diària: grues, llits articulats, elements per a la higiene, etc.
 1. Cures de la integritat cutània: prevenció i tractament d’úlceres i escares.
 2. Administració de medicaments, cures de sondes i colostomies.
 3. Actuació en cas d’urgència sanitària. Primers auxilis.
 1. Característiques i necessitats psicològiques de la persona en situació de dependència.
 2. Tècniques, procediments i estratègies d’intervenció front a problemes de conducta i situacions de crisi de la persona dependent.
 3. Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes.
 4. Tècniques per afavorir la relació social. Activitats d’acompanyament i de relació social. Estratègies d’intervenció.
 5. L’oci i el temps lliure de la persona en situació de dependència.
 6. Mort i pacient terminal: acompanyament en la mort.
 1. Informació sobre prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència.
 2. Catàleg de serveis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència
 1. Xarxes locals i teixit social de l’entorn.
 2. Plataformes virtuals i fòrums.
 3. Serveis i prestacions d’acord amb cada normativa autonòmica.
 4. Sistema per a l’adquisició de serveis de suport.
 1. Definició.
 2. Classificació.
 3. Objectius i àrees de cures.
 4. Intervenció cap a l’autonomia.
 5. Barreres i accessibilitat.
 1. Definició.
 2. Classificació.
 3. Objectius i àrees de les cures.
 4. Intervenció cap a l’autonomia.
 5. Barreres i accessibilitat.
 1. Definició.
 2. Classificació.
 3. Objectius i àrees de les cures.
 4. Intervenció cap a l’autonomia.
 5. Barreres i accessibilitat.
 1. Definició.
 2. Classificació.
 3. Objectius i àrees de les cures.
 4. Intervenció cap a l’autonomia.
 5. Barreres i accessibilitat.