Mecanització bàsica

Mecanització bàsica

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Ser capaç de dur a terme operacions de mecanització bàsica.
 • Aplicar les tècniques de mecanització manual i seleccionar les eines i estris necessaris per a fer les operacions.
 • Comparar les tècniques d’unió entre peces amb la finalitat de seleccionar les eines i estris necessaris per a fer les operacions.
 • Fer servir amb traça les eines manuals elèctriques i pneumàtiques utilitzades en la mecanització bàsica, desmuntatge i muntatge de peces.
 • Interpretar plànols de peces i manuals tècnics d’automoció.
 • Fer servir hàbilment els aparells, estris i eines per a les tasques de mesura i comprovacions.
 • Operar amb equips de soldatge bla i elèctric per elèctrode cobert sense requerir una gran destresa.
 • Aplicar les normes de neteja, recollides de residus i la seva classificació, i les normes de seguretat i manteniment diari.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa va adreçada a persones interessades aprendre les tècniques d’ús d’estris, eines i aparells elèctrics, manuals i pneumàtics que es fan servir en el món de la mecànica bàsica, així com conèixer les principals mesures de prevenció de riscos i protecció del medi als tallers.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Llimes, papers de vidre, abrasius, fulles de serra i broques.
 2. Normes bàsiques per trepar i roscar.
 3. Tipus de reblons i abraçadores.
 4. Nomes bàsiques d’us d’eines per tall i desbastar.
 1. Rosques de mètrica Whitworth i SAE.
 2. Tipus de perns, femelles i volanderes.
 3. Tips d’anells de pressió, passadors, clips, grapes i abraçadores.
 4. Tècniques per roscar. Parells de pressió.
 5. Eines manuals, elèctriques i pneumàtiques.
 6. Propietats metal·lúrgiques de les unions desmuntables.
 7. Tècniques per tornejar.
 8. Tècniques per fresar.
 1. Sistema dièdric: aixecat de planta, perfil i seccions.
 2. Vistes en perspectives.
 3. Acotació. Simbologia de la tolerància. Especificacions de materials.
 4. Interpretació de peces en plànol o croquis.
 5. Traçat sobre materials: tècniques i estris.
 6. Manuals tècnics de taller. Codis i referències de peces.
 1. Tècniques i errors de mesura.
 2. Aparells de mesura directa.
 3. Aparells de mesura per comparació.
 4. Nomes per l’ús d’estris de mesura.
 1. Soldadura blana. Materials d’aportació i decapants.
 2. Equips de soldadura elèctrica per arc.
 3. Tipus d’elèctrodes. Tècniques bàsiques per a soldar.
 1. Riscos del taller d’automoció
 2. Neteja i manteniment de les instal·lacions, màquines, equips i eines.
 3. Equips per a la Protecció Individual (EPI). Equips i mesures de protecció col·lectiva.
 4. Sinistralitat al sector del metall.
 5. Pla d’autoprotecció en situacions d’emergència.