Promoció dels drets dels consumidors i el consum responsable

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

  • Determinar les necessitats d’informació de col·lectius de consumidors, empreses i organitzacions en matèria de producció i consum responsable de béns i serveis.
  • Definir accions de comunicació precises per divulgar els drets dels consumidors i d’acord amb unes especificacions establertes, atenent als ajuts i subvencions disponibles.
  • Sensibilitzar i desenvolupar accions per a la divulgació d’informació sobre el consum responsable i la responsabilitat social de les empreses.
  • Valorar la importància d’avaluar la qualitat i eficàcia d’una acció d’informació a consumidors aplicant mètodes i tècniques per a la seva comprovació i avaluació d’acord amb unes especificacions establertes.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a usuaris que volen aprendre a dissenyar, desenvolupar i/o avaluar campanyes públiques i privades de drets del consumidor, atenent als valors vinculats al consum responsable, com la solidaritat, l’ecologisme o els bons hàbits de consum.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques