REGISTRES COMPTABLES DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

  • Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant-hi el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
  • Aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables vigents.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre les
eines necessàries pel registre comptable de l’activitat empresarial.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web
(nivell d’usuari).

Unitats temàtiques