Word 2016

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

ATENCIÓ: AQUEST CURS NO INCLOU CAP LLICÈNCIA DE PROGRAMARI

Conèixer les eines que permeten la creació de cartes personalitzades massives (mailing).

Adquirir els coneixements necessaris per incorporar elements en els documents com textos artístics, organigrames, gràfics estadístics, etc.

Aprendre de forma correcta les diferents característiques que ofereix el processador de textos Word 2016 per a la seva creació i tractament.

Desenvolupar la creativitat a través dels diferents estris presents a Word 2016: columnes, taules, tabulacions i formats.

Adquirir els coneixements necessaris per fer servir el programa Word 2016 en el procés de disseny, edició i impressió de documents relacionats amb l’activitat professional desenvolupada.

Aprendre a incorporar imatges en els documents i a tractar-les per a que es visualitzin correctament.

Conèixer les tècniques que milloren la imatge dels documents elaborats, incorporant-hi vinyetes, encapçalaments i peus de pàgina, taules, etc. i les tècniques d’edició avançada com macros, formularis, enllaços, etc.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a obtenir coneixements sobre l’ús de Word 2016 i les possibilitats que ofereix pel que fa al tractament de documents de text.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari). Es recomana disposar d’una llicència de Word 2016.

Unitats temàtiques

 1. Què són i per a què es fan servir?
 2. Tipus de processadors.
 3. Passes i requisits mínims per instal·lar Microsoft Word.
 4. Accessos a Microsoft Word. La finestra principal. Sortir del programa.
 1. Què són els formats bàsics?
 2. Tipus de formats bàsics. Fonts.
 3. Diferents fonts de text.
 4. Procediments inicials d’arxius: desar, obrir, nou i imprimir.
 1. Com utilitzar la barra d’eines. Paràgraf.
 2. Eines de paràgraf i alternatives.
 3. Desfer i refer.
 4. Cercar en un document i modificar-lo.
 5. Ajuda en Microsoft Word 2016.
 1. Pròleg.
 2. Configurar el document.
 3. Marges, disseny i paper.
 4. Com corregir un document?
 5. Alternatives per visualitzar un document.
 1. Com es pot utilitzar la selecció de text?
 2. Diferents maneres de seleccionar text: ratolí i teclat. Ús pràctic.
 3. Formes d’emmagatzematge interval I: copiar i enganxar.
 4. Formes d’emmagatzematge interval II: retallar i enganxar.
 5. Formes d’emmagatzematge interval III: copiar un format.
 6. Porta-retalls.
 1. Operacions de paràgraf.
 2. Numeració i vinyetes.
 3. Vores i ombres.
 4. Quins tipus d’ajuda trobem en Microsoft Word?
 1. Treballar amb columnes.
 2. Treballar amb tabulacions.
 3. Com utilitzar fons i temes?
 4. Presentar format.
 5. Fer servir la lletra capital, canviar de majúscula a minúscula i viceversa.
 1. Definició de taula. Ús.
 2. Crear una taula i introduir-hi dades.
 3. Com seleccionar una cel·la? Inserir i eliminar files i columnes.
 4. Càlculs en taula Word.
 5. Combinar i dividir cel·les i taules.
 6. Amplada, alçada i alineació.
 7. Ordenar dades. Format de taula. Solucions.
 1. Encapçalament i peu de pàgina.
 2. Inserir número de pàgina i data/hora.
 3. Notes al peu i notes finals.
 4. Inserir símbols.
 5. Inserir marcadors. Comentaris i enllaços.
 6. Botó mostrar o ocultar.
 1. Concepte d’objecte. Utilitat.
 2. Inserir imatges des d’un arxiu o des d’Internet.
 3. Millorar les imatges.
 4. Ajustar les imatges amb el text.
 1. Formes.
 2. WordArt.
 3. SmartArt.
 4. Equacions.
 5. Creació de gràfics.
 6. Ús del porta-retalls.
 1. Creació del document model per l’enviament massiu: cartes, sobres, etiquetes o missatges de correu electrònic.
 2. Selecció del destinatari mitjançant la creació o la utilització d’arxius de dades.
 3. Creació de sobres i etiquetes. Opcions de configuració.
 4. Combinació de correspondència: sortida a document, impressora o correu electrònic.
 1. Ús i creació de plantilles amb Word.
 2. Creació de formularis amb Word.
 3. Opcions de seguretat i protecció en Word.
  1. Establir clau d’accés.
  2. Control d’accions.
 4. Personalització i creació de fitxes en la cinta d’opcions.
 5. Concepte i creació de macros.
 6. Utilització de macros.
 1. Imprimir documents.
 2. Treballar amb documents llargs.
 3. Combinar documents.
 4. Revisar documents i treballar amb documents compartits.