Declaració d’accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://mallorcactiva.cat d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, donada la manca de conformitat dels aspectes que tot seguit indicam.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Al portal poden existir continguts en altres idiomes pels quals no està correctament etiquetat el canvi de llengua.
  • Existeixen funcionalitats com ReCaptcha que produeixen errors als input per manca de llegenda.
 • Càrrega desproporcionada:
  No s’escau
 • Contingut que no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:
  Poden existir documents en PDF o altres formats ofimàtics que no compleixin els criteris d’accessibilitat en la seva totalitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 24 de febrer de 2021.

El mètode que s’ha fet servir per preparar la declaració ha estat l’autoavaluació. Es va dur a terme una prova completa de tots els aspectes del lloc web utilitzant diversos mètodes i eines, incloent-hi la tecnologia de lector de pantalla (NVDA), el control només amb teclat i el plugin del navegador WAVE.

Darrera revisió de la declaració: 22 de febrer de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per part de la Direcció Insular de Coordinació del Consell de Mallorca, com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de les Pautes d’Accessibilitat al Contingut Web (WCAG 2.1).
 • Compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, tenint en presents les excepcions del Reial Decret 1112/2018.
 • Està dissenyat per gaudir d’una correcta visualització en dispositius d’escriptori, tabletes i mòbils.
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 coma llenguatge de marcatge i fent servir fulls d’estil CSS 3 pel seu disseny.
 • Està dissenyat pel seu ús amb JavaScript, aplicant-hi WAI-ARIA per facilitar-ne l’accessibilitat de les consultes dinàmiques.
 • Permet la navegació mitjançant el teclat. Amb aquest fi, s’ha proveït el calendari de la pàgina d’inici amb els accessos de teclat següents:
TeclatElementAcció
TabCapçaleraAccés al mes vigent i botones para fer avançar i retrocedir mesos.
Accés al primer dia del mes.
TabDiaSurt del calendari i pren el focus del següent element de la pàgina.
Fletxa superiorDiaRetrocedeix al dia de la fila anterior.
Fletxa inferiorDiaAvança al dia de la fila següent.
Fletxa esquerraDiaRetrocedeix al dia anterior (si és el primer dia del mes, retrocedeix al mes anterior).
Fletxa dretaDiaAvança al dia següent (si és el darrer dia del mes, avança al mes següent).
EnterDiaMostra un quadre emergent amb les activitats del dia, forçant el focus al primer element.
EscPopup Quadre emergent Torna el focus al dia.
Accions de teclat del calendari de la pàgina d’inici.