El Consell està gestionant 49 projectes Next Generation

El Consell de Mallorca està gestionant 49 projectes amb fons europeus Next Generation. Del total, 13 han estat aprovats per un valor total de 23 milions d’euros

El conseller de Presidència, Javier de Juan, ha participat en el cicle formatiu sobre l’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears i la seva execució en el marc del Pla de Recuperació per a Europa, al que també han pres part el Govern de les Illes Balears, el Consell de Menorca, el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Palma. «Els fons europeus són una clara oportunitat per al territori de Mallorca», ha assegurat de Juan. El Consell de Mallorca ja gestiona 49 projectes amb fons Next Generation.

Les convocatòries Next Generation, dirigides a objectius i resultats concrets, estableixen un nou marc d’actuació que implica una mirada més estratègica i orientada a l’acció efectiva, ha afirmat de Juan, ja que suposen un nou impuls a canvis i transformacions ja iniciades enfocades cap a un nou model i una nova visió de desenvolupament per als municipis. 

De Juan assegura que des del Consell es fa una intensa feina desenvolupant les possibilitats que ofereixen els fons Next Generation, tant impulsant projectes propis, com a través de l’Oficina de Fons Europeus, creada el setembre del 2021, per a donar suport i assistència als municipis de menys de 20.000 habitants. 

13 projectes aprovats

El Consell de Mallorca està gestionant un total de 49 projectes amb fons europeus. 13 d’aquests projectes han estat aprovats, per un valor de 23 milions de €, 15 presentats es troben pendents de resolució, per un valor de 16 milions de € i 21 estan en procés d’elaboració.

Des de l’OFE s’ha assessorat un total de 46 municipis i 3 mancomunitats. Actualment, han presentat sol·licitud o l’estan preparant 32 municipis i 1 mancomunitat a 6 convocatòries diferents dels fons Next Generation.

Les prioritats estratègiques del Consell amb l’ajuda dels fons europeus Next Generation tenen com a objectiu impulsar projectes relacionats amb el desenvolupament econòmic sostenible i l’economia circular; la sobirania alimentaria, i la sobirania energètica, entre d’altres. Alhora que generen oportunitats i es redueixen desigualtats, es garanteixen els drets individuals de les persones i defensen els drets col·lectius de la nostra societat.

El Consell ofereix suport als municipis a través de l’OFE en tot el procés de les convocatòries Next Generation. És per això que s’han tingut en compte les necessitats concretes de cada entitat en tot el procés. Això inclou, no només l’assessorament sobre la viabilitat dels projectes, sinó també el suport en l’elaboració dels pressupostos i en la tramitació de sol·licituds, tant a través de l’OFE com de Mallorca Activa. 

De Juan ha incidit en el compromís de la institució per aconseguir una bona distribució territorial del fons, amb projectes transformadors i resultats reals.

Als ajuts, gestionats pel Govern de les Illes Balears, s’hi pot accedir a través de l’Oficina de Fons Europeus del Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç cridant al 971 710 188 (ext. 2226) o dirigint-vos via correu electrònic a ofemallorca@cambramallorca.com.

Si vols consultar tots els ajuts Next Generation a Mallorca, visita la secció Ajuts Mallorca.