ISBA

ISBA: LÍNEA INDUSTRIAL INVERSIÓN EMPRENDEDOR 2022

Sinopsis de la ayuda

Línea de inversión industrial dentro del Programa de Apoyo a la Emprendimiento Industrial del plan de Recuperación y Resiliencia. Los autónomos no pueden acogerse a esta línea, debe ser pyme con personalidad jurídica.

Beneficiarios

Emprenedors i pimes.

Ambito Territorial

Govern de les Illes Balears

Órgano Gestor

ISBA SGR: c/ Genil 30 Palma, 07009 – 971 461 225

Cantidad

Import mínim de 6.000€ i un màxim de 750.000€

Termini de 36 a 180 mesos.

Carència fins a 24 mesos.

Requisitos

  • Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros).
  • Tenir el seu domicili social o establiment en el territori de la comunitat autònoma de les illes balears.
  • No operar en el sector de promoció immobiliària (cnae 4110).
  • No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.
  • Estar al corrent de pagaments amb seguretat social i l’agència tributària.

Más información

https://www.isbasgr.es/cat/producto/7/linea-industrial-inversion-emprendedor

Solicitud

https://www.isbasgr-online.es/?WP_C=kbs5pjWUneNgnSYHaVQMYKUnyaG5f9yGh51cpwfKo5o%3D