Mallorca Activa participa a la multitudinària jornada sobre els fons Next Generation del Consell

El Consell tramita, a través de l’Oficina de Fons Europeus, l’arribada de gairebé 120 milions d’euros a Mallorca, dels quals 43 milions ja estan concedits, amb l’ajuda de Mallorca Activa als municipis de menys de 20.000 habitants

L’equip d’agents de Mallorca Activa va ser present a la jornada ‘La Gestió dels Fons NextGeneration‘ organitzada pel Consell de Mallorca i la Fundación Democracia y Gobierno Local en la Cambra de Comerç i a la qual hi van assistit més de 90 persones.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, va remarcar que en resposta a la crisi sanitària de la COVID-19, Europa va reaccionar creant el major instrument d’estímul econòmic de la UE, el programa Next Generation.

“Per aprofitar aquesta oportunitat calia adoptar solucions de gestió per agilitzar la tramitació i l’execució dels fons i aconseguir alhora el màxim rendiment social i econòmic”, va assenyalar, després destacar la bona feina de l’Oficina de Fons Europeus creada pel Consell de Mallorca, amb la Cambra de Comerç per donar suport als municipis de menys de 20.000 habitants en les convocatòries Next Generation i el marc financer 2021/2027

Cladera ha assegurat que la feina fet per l’OFE ha estat exitosa i que així ho demostren les xifres. Actualment l’OFE està gestionant un total de 69 projectes, dels quals 44 estan aprovats per valor de 42.889.035 €, 17 presentats pendents de resolució per valor de 21.350.019 € i 8 projectes en preparació per un import de 54.981.619 €. En total l’OFE tramita 119.220.674 €.

El Consell de Mallorca treballa amb els municipis per impulsar els projectes susceptibles de finançament amb fons europeus, des de dues vessants. La primera, pel que fa als projectes transversals en què coincideixen àmbits competencial. La segona, donant suport institucional i financer als projectes que són competència dels municipis. Actualment s’ha assessorat a tots els municipis de menys de 20.000 habitants de Mallorca i també altres més grans com Inca o Marratxí que també ho han demanat. En total de 50 municipis i 4 mancomunitats de Mallorca han rebut assessorament. I en total fins ara s’han presentat 125 sol·licituds de 44 municipis i 1 mancomunitat a 16 convocatòries diferents dels fons Next Generation. Tres de cada quatre projectes han estat aprovades o estan en tràmit.

“Els Fons NextGeneration són una oportunitat perquè el model econòmic i social de Mallorca sigui més resilient, pensant en les generacions futures. Amb aquests recursos continuam fent passes decidides cap a una Mallorca més igualitària, més sostenible, més verda, cap a la Mallorca que volem.”, ha dit Cladera

Entre els 44 projectes que ja estan aprovats del Fons NextGeneration EU a Mallorca, hi ha 12 projectes per transformar les destinacions turístiques cap a la sostenibilitat. com el Green Film Shooting que pretén implementar mesures integrals de sostenibilitat ambiental al sector audiovisual; el Canal esportiu de regates d’Alcúdia; la recuperació dels camins de muntanya de la Serra, la creació d’una ruta modernista de Sóller o la millora de l’espai Can Planes a Sa Pobla; nou projectes de millora de la Mobilitat perquè sigui més eficient i sostenible que permetran augmentar el punts de recàrrega dels vehicles elèctrics i també l’adquisició d’aquest mitjà de transport no contaminant; cinc projectes adreçats a col·lectius als quals el Consell li dedica una especial atenció com són la gent gran o els menors que necessiten del suport i l’assistència de l’administració; dos projectes per promoure l’activitat comercial: Un a zones turístiques que beneficiarà a 22 municipis i l’altre projecte que es durà a terme a les zones rurals i que beneficiarà a 24 municipis i que significarà un important impúls al teixit comercial de Mallorca.

Un projecte que també cal destacar i pel qual el Consell de Mallorca ha rebut el major finançament, concretament 6,7 milions dels Fons Europeus és el de l’ampliació de la planta de metanització. Aquests doblers suposen el 90% del total de la inversió, la qual permetrà augmentar la capacitat de tractament de la matèria orgànica a Mallorca. Un projecte decisiu en el canvi de model cap a una major eficiència en la gestió de residus.

Altre projecte especial és el de la posada en marxa de la xarxa d’oficines Accelera Pimes, que suposarà l’obertura d’una xarxa pròpia d’oficines Accelera Pime Rural a tots els municipis amb menys de 20.000 habitants per tal d’impulsar l’adopció de tecnologies digitals per part de les empreses principalment ubicades a municipis amb poblacions inferiors a 20.000 habitants.

Hi ha molt més projectes amb diferents objectius des de la dinamització cultural, amb dotació de llibres per biblioteques de Mallorca, a la millora de l’accessibilitat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques com també de recuperació del patrimoni, de creació audiovisual, etc.

La presidenta també ha anunciat que el Consell avui a través de l’OFE ha presentat un nou projecte, que és un bon exemple dels beneficis d’aquests fons i del paper fonament del Consell de Mallorca per aconseguir-los: La digitalització del cicle urbà de l’aigua. Un projecte que té com a objectiu la millora de la gestió integral del cicle de l’aigua en 22 municipis mallorquins. El projecte en total ascendeix a 7 milions d’euros, dels quals 5 es preveu que arriben d’Europa i la resta l’aportarà el Consell de Mallorca.

Per la seva banda, Alfredo Galán, president de la Fundación Democria y Gobierno Local, de la qual forma part el Consell des del passat més de novembre, ha assenyalat que “la celebració d’aquesta jornada reprèn i estreta la relació existent entre el Consell de Mallorca i la Fundació Democràcia i Govern Local, permetent-nos recordar que la raó de ser de la Fundació és contribuir a satisfer les necessitats i a aconseguir els objectius propis dels governs locals. I ho fem amb una jornada sobre els fons Next Generation, que tenen una gran incidència també en el món local”.

Galan ha destacat que “malgrat les notables dificultats per a l’execució dels plans de recuperació, les entitats locals estan fent un encomiable esforç per a adaptar les seves estructures i procediments de presa de decisió i, d’aquesta manera, comptant quan es requereix amb l’assistència dels governs locals intermedis, inclosos els Consells Insulars, per a estar en condicions per a superar amb èxit els reptes plantejats”

Per la seva banda, el conseller de Presidència, Javier de Juan, ha remarcat que el full de ruta del Pla Mallorca Circular va en la mateixa direcció. “La transició ecològica, la transformació digital, la igualtat real de gènere i la cohesió social i territorial són quatre línies de feina crucials per recuperar el benestar i donar-li un impuls nou transformador a Mallorca.”, ha assenyalat. El Pla Mallorca Circular aspira a guiar la implementació de 800 milions d’euros dels fons europeus Next Generation, a través d’una proposta inicial de 24 projectes que fomenten la transició circular, ha afirmat de Juan.

A més de la presidenta Cladera i el conseller de Presidència, Javier de Juan han participat a la jornada el president de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, l’interventor i auditor del Ministerio de Defensa, Álvaro García, l’expert en tramitació en projectes europeus, Fernando Vicente Dávila, la secretaria General de la Diputació de Barcelona, Petra Mahillo García, i el Director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del Govern Balear, Joan Carrió. A la taula redona que ha estat moderada per Elena Montejo, interventora general del Consell, han participat la Directora Insular de Coordinació del Consell, Margalida Amorós; la responsable de la Unidad Next Diba en la Diputació de Barcelona, Maria Luria, i el tinent de Batle de l’ajuntament de Santa Eugènia i regidor de Mobilitat, Habitatge, Economia i Accessibilitat i Turisme, Pep Lluís Urraca.