Mallorca Activa presenta els ajuts Next Generation a Sant Llorenç

La jornada informativa sobre els ajuts Next Generation de la UE va comptar amb l’assistència de prop de 25 empresaris de Sant Llorenç

L’agent de Mallorca Activa, Sergi Cañellas, va ser l’encarregat de presentar els nous ajuts Next Generation de la UE al teixit empresarial del municipi de Sant Llorenç.

La jornada, que es va fer en format presencial a l’Espai 36, va comptar amb uns 25 representants del teixit empresarial llorencí, que varen escoltar amb atenció tot el referent a aquests nous ajuts.

Segona oportunitat

Aquests són uns ajuts per a una segona oportunitat dels treballadors i treballadores per compte propi. La intenció és facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. Aquest ajut es vol centrar en aquells autònoms i autònomes que hagin iniciat en un primer moment la seva activitat empresarial i que, per determinades circumstàncies, s’hagin vist obligats a tancar.

Aquest ajut permetrà donar una altra oportunitat a aquestes persones per a poder tornar a emprendre gràcies a un impuls econòmic de 5.000 €.

Amb aquesta línia també es pretén aconseguir una transformació d’aquestes empreses, perquè desenvolupin la seva activitat de forma més verda o digital. Mitjançant la participació dels sol·licitants en jornades formatives en aquestes matèries ho podran assolir.

La data d’inici de sol·licituds és el 25/02/2022

Promoció de l’ocupació autònoma

El segon ajut Next Generation UE és per a subvencions per a promocionar l’ocupació autònoma i abordar el repte demogràfic. Es pretén, a més, facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, enfocada tant a persones desocupades que desitgin emprendre i iniciar una activitat per compte propi com per a aquells empresaris en actiu que desitgin realitzar un canvi d’activitat o crear noves línies de negoci.

En tots dos escenaris s’ofereix una ajuda econòmica de 5.000 € als sol·licitants. Igual que en l’ajuda anterior, es pretén assolir una transformació d’aquestes empreses perquè facin la seva activitat de forma més verda o digital, mitjançant la participació dels sol·licitants en jornades formatives en aquestes matèries.

La data d’inici de sol·licituds és el 25/02/2022

Kit digital

Finalment, el tercer ajut Next Generation que es va explicar a Sant Llorenç és el destinat a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació. És el denominat Programa Kit Digital, en el qual s’ofereixen ajudes econòmiques denominades “bo digital” en funció del nombre de treballadors de l’empresa, canviables per productes/serveis de digitalització recollits en el catàleg de serveis i prestats pels agents digitalitzadors adherits a la convocatòria. La quantitat dels ajuts comprèn des de 2.000 € fins a 12.000 €. Encara és pendent d’iniciar-se el tràmit de sol·licituds.

Mallorca Activa és la nova plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants. La seva principal funció és la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.