Més de 100.000 € en ajuts per al teixit empresarial d’Algaida

L’Ajuntament d’Algaida posa en marxa una nova línia d’ajuts amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme

L’ajuntament d’Algaida ha posat en marxa un nou procediment de concessió per concurrència competitiva d’ajuts destinats a empreses del municipi d’Algaida per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

El total dels ajuts per a les empreses d’Algaida suposa 101.450,00 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Algaida per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Les quanties que destinarà aquest municipi es divideixen en quatre línies: 

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi d’Algaida. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Per a obtenir més informació, podeu trobar les bases al BOIB.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.