Més de 7.000 € en ajuts per al teixit empresarial d’Estellencs

L’Ajuntament d’Estellencs posa en marxa una nova línia d’ajuts amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme

L’ajuntament d’Estellencs ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

El total dels ajuts per a les empreses d’Estellencs suposa 7.186,80 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Estellencs per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Les quanties que destinarà el municipi d’Estellencs seran 433€, 793€ i 985€ segons el centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària. 

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi d’Estellencs. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi d’Estellencs, ho podeu fer a través del portal web ajutsmallorca.cat.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.