L’ajuntament de Binissalem publica les ofertes de feina del torn 2 del projecte SOIB Reactiva

El consistori vol cobrir 11 places amb una durada dels contractes de 4 mesos. Ja et pots inscriure a aquestes ofertes de feina a Binissalem

L’ajuntament de Binissalem ha publicat 11 ofertes de feina a través del programa de foment de l’ocupació SOIB Reactiva, per fer front als efectes de la COVID-19.

SOIB Reactiva 2020 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars, durant 4 mesos, de persones desocupades a causa de la crisi econòmica per la COVID 19, o desocupats de llarga durada perquè puguin mantenir les seves habilitats competencials o per facilitar la seva requalificació professional. Aquest programa ha permès a l’ajuntament de Binissalem obrir una nova contractació amb aquestes 11 ofertes de feina.

Les ofertes de feina de l’ajuntament de Binissalem són:

 • 1 Ajudant/a d’escoleta
 • 1 Ajudant/a de cuina
 • 1 Netejador/a
 • 1 Treballador/a familiar
 • 1 Operari/a de manteniment
 • 4 Peons de manteniment
 • 2 Administratius/ves

Per accedir a la convocatòria SOIB Reactiva és necessari complir determinats requisits: cada una de les tres línies de subvenció té criteris de participació propis. Sempre que es compleixin els requisits mínims, tendran prioritat les persones en les quals concorri alguna o diverses de les circumstàncies següents:

 • Les dones víctimes de violència masclista (*)
 • Les persones que tenen a càrrec menors o familiars dependents.
 • Les persones desocupades que estiguin realitzant un Itinerari Personalitzat d’Inserció del SOIB o per les seves entitats col•laboradores en Itineraris Integrals d’Inserció, que hagi iniciat al menys 1 mes abans de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiaria i que siguin proposades pel Servei d’Orientació.
 • Les persones que no cobrin prestació o subsidi d’atur, excepte les beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció, SED, Renda mínima d’inserció, Renda Social garantida o l’ ingrés mínim vital.
 • Les persones que resideixen al municipi de l’entitat local beneficiària de la subvenció. En el cas dels Consells i entitats depenents tindran prioritat les de l’Illa corresponent.
 • Les persones que no hagin participat en el programa SOIB Visibles en els tres darrers anys.

(*) Si tens acreditada la condició de dona víctima de violència masclista, però no ho has comunicat mai al SOIB o no tens del document de proposta d’una orientadora de la xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, has de fer una petició a través del formulari 24·7 indicant REACTIVA i el número de l’oferta o les ofertes a què t’has presentat.

Aquí trobareu més informació d’aquestes ofertes de feina a Binissalem.

També us podeu adreçar al punt d’informació i assistència per a inscripcions al primer pis de l’ajuntament de Binissalem. Persones de contacte: Lena i Xisco.

Per més informació d’ofertes de feina, mirau la secció de treball de Mallorca Activa.