II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Campos, per pal·liar els efectes de la covid-19

Concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Campos de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut per les empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l’activitat al municipi de Llubí, que han hagut de cessar o han vist minvada la seva activitat, per la situació de crisi del coronavirus Covid-19 exercici 2021

L’Ajuntament de Llubí concedirà ajuts a aquelles empreses del municipi de Llubí (domicili fiscal al municipi de Llubí), que per la situació de crisi del Coronavirus COVID-19, i les mesures establertes amb l’Estat d’Alarma, han hagut de cessar o reduir substancialment la seva activitat.

Ajuts als sectors econòmics de SINEU per a pal·liar les conseqüències de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19

La present convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sineu amb la regulació de la concessió 4 línies d’ajuts econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per a parar l’expansió de la crisi soci-sanitària derivada de la COVID-19 o que estiguin especialment afectats per la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de BÚGER, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al
municipi de BÚGER de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior
a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.
La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Sant Llorenç des Cardassar de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat mínima a un 40%.

La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica en el municipi de MARIA DE LA SALUT, per pal·liar els efectes de la covid-19.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Maria de la Salut per afrontar part de les pèrdues patides per la covid -19.

La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que ha sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Ses Salines, per pal·liar els efectes de la covid-19

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, sempre que la seva facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20% respecte a l’exercici anterior.La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi d’ESTELLENCS, per pal·liar els efectes de la Covid-19.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats
amb activitat econòmica a Estellencs per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.
La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica en el municipi de PORRERES, per pal·liar els efectes de la covid-19.

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Porreres, de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’ euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

Extracte de la convocatòria de subvencions per a sales d’exhibició cultural privades.

Amb aquests ajuts es vol donar suport al manteniment d’establiments culturals de Mallorca dedicats a l’exhibició cultural en directe de caràcter privat que s’han vist afectats per les limitacions imposades per la pandèmia de la COVID-19.