Sis matèries d’aprenentatge per als cursos de Mallorca Activa del mes d’agost

Idiomes, mitjans de comunicació, turisme, sanitat, petit comerç i agricultura seran les especialitats dels cursos per amb la inscripció oberta des del 16 fins al 29 d’agost, que començaran el dia 31 del mateix mes.

Als idiomes, trobarem el curs de nivell B2 d’anglès, que pot preparar als alumnes interessats a adquirir els coneixements d’aquest nivell intermedi, amb una recomanació: disposar de coneixements de nivell elemental (B1). Aquest curs compta amb 10 unitats didàctiques i té una durada de 75 hores.

En matèria sanitària, hi haurà el curs de “Trasllat del pacient al centre sanitari”, adreçat a les persones que volen treballar al sector de la salut i les cures. El curs compta amb 4 unitats didàctiques i 75 hores de durada. A més, amb la mateixa temàtica, estarà disponible el curs de “Transport sanitari: diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material”, que es desenvolupa en 6 unitats temàtiques, també amb una durada aproximada de 75 hores

Per altra banda, trobem el curs “Pla de mitjans de comunicació i Internet” per tots els usuaris que volen prendre a desenvolupar una campanya d’emissió de publicitat a través d’Internet o de mitjans de comunicació. Els curs té 3 unitats didàctiques i una durada de 75 hores.

En relació amb el turisme estarà disponible el curs de “Gestió de la informació i documentació turística local” adreçat als usuaris amb interès sobre planificació i desenvolupament de productes locals. Aquest curs té 2 unitats temàtiques i 75 hores de durada.

Pel que fa al petit comerç, trobarem el curs “Gestió de compres al petit comerç”, per aquells usuaris que vulguin adquirir coneixements sobre la gestió, entre d’altres, de vendes, proveïdors i estoc al petit comerç. Les 75 hores de durada estan repartides en 5 unitats temàtiques.

Per últim, en matèria d’agricultura posarem a l’abast de la ciutadania l’acció formativa “Ús, reg i adob de sòl” per a les persones que vulguin adquirir coneixements sobre les principals tècniques en el maneig de l’ús i l’adob dels diferents tipus de sòls, cobertes vegetals i conreus.

La inscripció dels cursos es fa de forma telemàtica a la pàgina de Mallorca Activa https://mallorcactiva.cat/formacio/ i tots els cursos són en línia.