ISBA: Crèdit ISBA liquiditat especial COVID

Un aval per accedir al teu préstec circulant d’entre 6.000 € i 70.000 € amb un termini fins a 96 mesos i fins a 24 mesos de carència. Liquiditat immediata per a les necessitats de la tresoreria motivades per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

ISBA: Crèdit ISBA inversió

Un aval per accedir al teu préstec d’inversió fins a 750.000 € amb un termini fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixes del teu negoci com maquinària, instal·lacions, mitjans de transport, reformes de les instal·lacions, etc.

ISBA: Crèdit ISBA liquiditat

Un aval per accedir al teu préstec circulant de fins a 300.000 € amb un termini de fins a 96 mesos. Liquiditat immediata per les necessitats de la tresoreria del teu negoci a curt termini com pagaments a proveïdors, nòmines o altres despeses corrents.

ISBA: Inversió Emprenedors

Emprenedors per la posada en marxa de nous negocis. És necessària una aportació de recursos propis entre el 20-30% de l’total inversió, excepte IVA. Per a més informació contactar amb l’àrea d’emprenedors 971.461.250

ISBA: Circulant emprenedor

Emprenedors per la posada en marxa de nous negocis. Un aval per accedir al teu préstec circulant entre 6.000 € i 300.000 € amb un termini de fins a 60 mesos. Liquiditat immediata per a les necessitats de la tresoreria del teu negoci a curt termini com a pagament a proveïdors, nòmina o altres despeses corrents.

ISBA: Inversió sector industrial

Línia de financiació industrial ISBA-IDI 2020/21.

ISBA: Línia de fiances

ISBA grarantitza davant administracions i organismes públics el compliment dels contractes d’obra, gestió de serveis, subministraments o assimilats que es formalitzin amb els mateixos.

ISBA: Crèdit ISBA inversió especial- COVID

Un aval per accedir al teu préstec d’inversió entre 6.000 € i 70.000 € amb un termini de fins a 96 mesos i fins a 24 mesos de carència. Finançament per invertir en actius fixes del teu negoci com maquinària, instal·lacions, mitjans de transport, reformes d’instal·lacions, etc.

ISBA: Pòlissa de crèdit 2021

Un aval per accedir a la teva pòlissa de crèdit entre 6.000 € i 300.000 € amb un termini de fins a 36 mesos. Una solució per a tensions puntuals de tresoreria i circulant, no per despeses fixes o periòdiques. Només es paguen interessos pels diners realment utilitzats, no pel total del crèdit concedit. El banc pot cobrar una comissió de no disponibilitat.

ISBA: Aval per projectes I+D

Aval davant l’administració pública com per organismes com el CDTI o MINETUR.