Una agent de Mallorca Activa es desplaça a Sineu per impulsar els ajuts Next Generation

L’Ajuntament de Sineu va acollir aquesta jornada per ajudar al teixit empresarial amb els nous ajuts Next Generation a Mallorca

L’agent de Mallorca Activa, Raquel Madrigal, ha visitat Sineu per tal d’impulsar la gestió de la convocatòria d’ajuts Next Generation a aquesta localitat.

Els representants damunt el terreny de Mallorca Activa, la plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, s’estan encarregant d’ajudar als consistoris en la gestió de les noves subvencions amb fons europeus destinades al teixit empresarial de les localitats.

L’agent de Mallorca Activa es va encarregar d’atendre i assessorar les empreses, microempreses, pimes i persones treballadores per compte propi que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Sineu per tal que poguessin demanar aquests nous ajuts.

L’atenció telefònica continuarà igualmente al llarg dels pròxims dies, al telèfon 617 363 176.

Ja s’han posat en marxa tres tipus d’ajuts per al teixit empresarial dels municipis.

Segona oportunitat

Aquests són uns ajuts per a una segona oportunitat dels treballadors i treballadores per compte propi. La intenció és facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. Aquest ajut es vol centrar en aquells autònoms i autònomes que hagin iniciat en un primer moment la seva activitat empresarial i que, per determinades circumstàncies, s’hagin vist obligats a tancar.

Aquest ajut permetrà donar una altra oportunitat a aquestes persones per a poder tornar a emprendre gràcies a un impuls econòmic de 5.000 €.

Amb aquesta línia també es pretén aconseguir una transformació d’aquestes empreses, perquè desenvolupin la seva activitat de forma més verda o digital. Mitjançant la participació dels sol·licitants en jornades formatives en aquestes matèries ho podran assolir.

Ja es poden demanar aquests ajuts de segona oportunitat.

Promoció de l’ocupació autònoma

El segon ajut Next Generation UE és per a subvencions per a promocionar l’ocupació autònoma i abordar el repte demogràfic. Es pretén, a més, facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, enfocada tant a persones desocupades que desitgin emprendre i iniciar una activitat per compte propi com per a aquells empresaris en actiu que desitgin realitzar un canvi d’activitat o crear noves línies de negoci.

En tots dos escenaris s’ofereix una ajuda econòmica de 5.000 € als sol·licitants. Igual que en l’ajut anterior, es pretén assolir una transformació d’aquestes empreses perquè facin la seva activitat de forma més verda o digital. En aquest sentit, serà important la participació dels sol·licitants en jornades formatives en aquestes matèries.

Ja es poden demanar aquests ajuts per emprendre o canviar d’activitat.

Kit digital

El tercer ajut Next Generation que es va explicar a Lloret de Vistalegre és el destinat a la digitalització de petites empreses. És el denominat Programa Kit Digital, en el qual s’ofereixen ajudes econòmiques denominades “bo digital” en funció del nombre de treballadors de l’empresa, canviables per productes/serveis de digitalització recollits en el catàleg de serveis i prestats pels agents digitalitzadors adherits a la convocatòria. La quantitat dels ajuts comprèn des de 2.000 € fins a 12.000 €. Encara és pendent d’iniciar-se el tràmit de sol·licituds.

Mallorca Activa és la plataforma digital del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.