21.000 € en ajuts per al teixit empresarial de Búger

L’Ajuntament de Búger posa en marxa una nova línia d’ajuts juntament amb el Consell de Mallorca i el Govern Balear

L’ajuntament de Búger ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

El total dels ajuts per a les empreses de Búger suposa 21.548,01 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Búger per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

L’ajuda serà de 1.500,00 € per centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00 €).

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Búger. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi de Búger, ho podeu fer a través del portal web ajutsmallorca.cat.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.