344.000 € en ajuts per al teixit empresarial de Sóller

L’Ajuntament de Sóller posa en marxa una nova línia d’ajuts juntament amb el Consell de Mallorca i el Govern Balear

L’ajuntament de Sóller ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 344.064,66 €. Aquesta quantia és resultat de les següents aportacions: d’una banda, 114.688,22 del mateix Ajuntament de Sóller; d’altra banda, 114.688,22 € provinents del Consell de Mallorca; i finalment, 114.688,22 € provinents de Govern de les Illes Balears.

L’import de l’ajuda és de 1.800 euros per centre de treball o establiment, amb un màxim d’un establiment per persona beneficiària.

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Sóller. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi de Sóller, ho podeu fer a través del portal web de l’Ajuntament de Sóller.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.