Assessorament empresarial a Santa Maria: Sara Lechuga i el seu camí cap a l’èxit empresarial

L’Oficina Accelera Pime Mallorca Activa ajuda empreses com Fil de Bosc a assolir els seus objectius digitals

Jornades com les d’aquest assessorament empresarial a Santa Maria són clau per a les petites empreses i emprenedors que busquen millorar les seves oportunitats en l’entorn digital. Aquest servei essencial, organitzat per l’Oficina Accelera Pime Rural (OAPR) Mallorca Activa, ofereix un suport vital per a empreses com Fil de Bosc.

Sara Lechuga, l’emprenedora al capdavant de Fil de Bosc, va tenir l’oportunitat de rebre aquest assessorament empresarial a Santa Maria d’un dels nostres agents, en aquest cas, en Sergio Cañellas. El seu objectiu era presentar una sol·licitud per al Kit Digital amb l’esperança de crear una pàgina web per al seu projecte de jardins comestibles i el compostatge de lana.

En aquesta sessió d’assessorament empresarial, na Sara Lechuga va tenir l’oportunitat de repassar totes les oportunitats i serveis disponibles en la convocatòria. També va revisar una llista d’agents digitalitzadors, que serien clau per a ajudar-la a portar a terme aquesta important tasca.

Una de les àrees que es va destacar en la sessió va ser la utilització de la intel·ligència artificial, incloent-hi l’ús de ChatGPT, en l’àmbit de les xarxes socials. Sara va expressar les seves dificultats per mantenir actualitzades les xarxes socials del seu negoci. Aquest és un dels reptes comuns que moltes empreses han d’afrontar avui en dia.

L’assessorament de l’OAPR Mallorca Activa va ser fonamental per a na Sara, ja que li va proporcionar un coneixement profund sobre com aprofitar la intel·ligència artificial i altres eines digitals per millorar la seva presència en línia i, en última instància, impulsar el seu negoci. Aquest servei va permetre a na Sara navegar per l’entorn digital amb més confiança i eficàcia.

Mallorca Activa és l’eina del Consell de Mallorca creada per impulsar accions de transformació digital i l’adopció de tecnologies digitals a les empreses. Pensada per i per a les empreses, l’emprenedoria i el teixit econòmic de l’illa, Mallorca Activa és la punta de llança de la transformació digital a Mallorca.

Continuem… 💪