Ajut cultura

Ajuts extraordinaris per al sector cultural

Sinopsi de l’ajut

Les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria són per fer costat a les empreses, autònoms i associacions de l’àmbit cultural de Mallorca en el seu manteniment pels greus efectes econòmics derivats de la pandèmia de la covid-19.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria empreses, autònoms i associacions del sector cultural de Mallorca.

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l’Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma.

Tel.: 971 21 96 48

Quantia

L’import de cada ajuda serà:
• En el cas d’empreses/autònoms/associacions amb 1 treballador serà de 1.000,00 € per beneficiari. S’entén que compleix aquest requisit un autònom sense cap treballador.
• En el cas d’empreses/autònoms/associacions que tenguin fins a 4 treballadors/es serà de 2.000,00 € per beneficiari.
• En el cas d d’empreses/autònoms/associacions que tenguin entre 5 i 10 treballadors/es serà de 4.000,00 € per beneficiari.
• En el cas d’empreses/autònoms/associacions amb més de 10 treballadors/es serà de 6.000,00 € per beneficiari.

Requisits

a. Que tenguin per objecte el desenvolupament d’activitats culturals
b. Que tenguin el seu domicili social a Mallorca
c. Que en el cas d’empreses i associacions com a mínim tinguin un treballador en plantilla. S’exigeix no haver acomiadat a treballadors o treballadores afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
d. Que durant el 2019 o 2020 estigués donada d’alta al cens d’activitats econòmiques en un dels epígrafs relacionats en l’àmbit cultural(s’ha d’acreditar mitjançant certificat actual o mitjançant certificat expedit durant els primers dos mesos de 2020).

Més informació

cultura.ajutsmallorca.com/