Next Generation UE: Programa de modernització del Comerç Fons Tecnològic en el marc del PRTR

Sinopsi de l’ajut

Els objectius que persegueixen les diferents línies de subvenció són els següents: a) Fomentar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible que incideixin en la gestió de l’activitat comercial i el model de negoci. b) Garantir l’adaptació d’aquests plans i projectes als nous hàbits de consum, les modalitats de venda, el posicionament i la distribució.

Fecha d'inici

21/12/2022

Fecha de finalització

01/02/2023

Beneficiaris

Empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de PIME

Àmbit Territorial

Consell de Mallorca

Òrgan gestor

Direcció General de Comerç, Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) – 07009 Palma. Tel. 971177000, extensions 63673 i 62858. infocomerc@dgce.caib.es

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Requisits:

  • La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclòs tot tipus d’impostos, serà de 2.000 euros.
  • La inversió màxima subvencionable serà de 80.000 euros (IVA exclòs).
  • L’aportació de l’Administració autonòmica prevista suposarà el 100% de la inversió subvencionable.

El pressupost assignat a aquesta convocatòria ascendeix a 1.354.055,00 euros

Requisits

L’activitat principal desenvolupada en l’establiment haurà de quedar dins d’algun dels següents epígrafs de l’Impost d’activitats Econòmiques: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 656, 657, 659, 661.3 i 662.

Més informació

Resum