Next Generation UE: Programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa)

Sinopsi de l’ajut

Aquesta convocatòria té com a finalitat impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques, segons el que es preveu en la reforma específica inclosa dins de la component 7 «Desplegament i integració d’energies renovables» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que contempla les comunitats energètiques com un actor clau. Tot això, es farà mitjançant el suport a projectes que fomentin la participació en el sector energètic d’actors tradicionalment no participants i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d’energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

Fecha d'inici aprox.

19/12/2022

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones jurídiques, públiques o privades, que conformin una comunitat energètica segons allò establert a l’article 2.1 de l’Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

  • Tercera convocatòria 10.000.000
  • Quarta convocatòria 30.000.000
Cobriran fins al 60% dels costos subvencionables del projecte.

Requisits

Podran beneficiar-se de les ajudes aquelles entitats jurídiques, públiques o privades, que fomentin la participació en el sector energètic d’actors que tradicionalment no han participat en aquest, mitjançant projectes en cinc àrees d’actuació:

  • Energies renovables elèctriques.
  • Energies renovables tèrmiques.
  • Eficiència energètica.
  • Mobilitat sostenible.
  • Gestió de la demanda.

Els projectes pilot hauran de comprendre almenys una actuació de les especificades dins de les quatre primeres àrees d’actuació

Documentació

Extracte

Més informació

Informació addicional