PROGRAMA DE SUPORT ALS DIGITAL INNOVATION HUBS (PADIH)

Sinopsi de l’ajut

Els ajuts que es concedeixin tenen la consideració d’ajuts en espècie, consistents en la recepció de servei de consultoria tècnica especialitzada que facilitin l’adopció de solucions de digitalització disruptives per part de les pimes.

Beneficiaris

Pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Inici i resolució del procediment: Direcció General de la Fundació EOI, F.S.P
Instrucció: Àrea d’Innovació, Emprenedors i Pimes de la Fundació EOI, F.S.P

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

 • Assessorament inicial per a la implantació de noves tecnologies 10.000€
 • Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques 20.000€
 • Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per la implementació i posterior gestió de la tecnologia 5.000€
 • Assessorament en la recerca de finançament per la implantació de la tecnologia 5.000€
 • Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació 5.000€

Requisits

 • Domicili fiscal a Espanya i mantenir-lo, al manco, durant el període d’execució
  d’activitats objecte de la subvenció
 • No tenir deutes per reintegrament d’ajuts, acompte o préstecs amb la Administració, o
  estar subjecte a una ordre de recuperació
 • No tenir la consideració d’empresa en crisis.
 • Estar inscrits al cens d’empresaris, professionals i retenidors de la Agència Estatal
  d’Administració Tributària amb data anterior a la sol·licitud d’ajut