fa17311f-334e-4261-aa32-e4fbd3005156

Subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca en el 2021

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment d’actuacions i projectes d’iniciativa pública i privada d’interès públic per a la promoció de l’economia local i el producte de Mallorca.

Beneficiaris

  1. Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, Associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular i federacions d’associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular, corporacions de dret públic que tinguin com a finalitat la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç i la industria i cooperatives sense ànim de lucre, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 27/1999 de cooperatives. (Línia 1)
  2. Ajuntaments de l’illa de Mallorca. ( Línia 2)
  3. Microempreses, segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, DOUE de 20 de maig de 2003 i societats cooperatives amb ànim de lucre. (Línia 3)
  4. Associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular i federacions d’associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular. (Línia 4)

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Plaza del Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 219 736

Quantia

Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre: 285.000 euros (màxim 30.000 euros per entitat)

Ajuntaments: 310.000 euros (màxim 30.000 euros per entitat)

Microempreses i cooperatives: 385.000 euros (màxim 30.000 euros per entitat)

Associacions i federacions empresarials de petit i mitjà comerç: 20.000 euros (màxim 10.000 euros per entitat)

Requisits