Anàlisi d’aigua potable i residual

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Registrar dades i emplenar sense errades els documents de treball normalitzats.

Prendre mostres representatives de l’afluent i efluent, processos intermedis i subproductes.

Perservar-les i transportar-les al laboratori en condicions adequades.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que estiguin interessades a treballar a plantes de tractament d’aigua potable o d’aigües residuals, o bé a aquells usuaris que vulguin adquirir coneixements sobre els processos de tractament esmentats.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Mostratge d’aigües i llots a plantes de tractament d’aigua
 2. Tipus de mostres
 3. Aplicació de les mostres en el control de processos
 4. Criteris de selecció del punt de mostratge
 5. Tipus de recipients de mostratge
 6. Programació de la recollida de mostres automàtiques
 7. Preparació de mostres compostes
 8. Etiquetatge i referència de les mostres
 9. Emplenar els fulls de mostratge
 10. Tècniques de preservació de les mostres
 1. Mostratge d’aigua dura de captació
 2. Tipus d’anàlisis
 3. Criteris de selecció del punt de mostratge
 4. Tipus de recipients de mostratge
 5. Etiquetatge i referència de les mostres
 6. Emplenar els fulls de mostratge
 7. Tècniques de preservació de les mostres
 1. Registre de les mesures de cabdal
 2. Unitats de mesura
 3. Maneres d’expressar la concentració
 4. Registre de paràmetres físics
 5. Registre de paràmetres químics
 6. Instruments de mesura
 7. Calibratge i ajust de mesuradors de paràmetres físics
 8. Instruments de mesura de paràmetres químics
 9. Regulació i control d’equips de dosificació de reactius
 10. Registres de funcionament de les bombes
 11. Registres de funcionament d’elements mecànics
 12. Protocol de registre de dades
 13. Interpretació d’esquemes, graelles i gràfics
 1. Registre de les mesures de cabdal
 2. Unitats de mesura
 3. Maneres d’expressar la concentració
 4. Registre de paràmetres físics
 5. Registre de paràmetres químics
 6. Instruments de mesura
 7. Regulació i control d’equips de dosificació de reactius
 8. Registres de funcionament de les bombes
 9. Registres de funcionament d’elements mecànics
 10. Protocol de registre de dades
 11. Interpretació d’esquemes, graelles i gràfics