Aparadorisme comercial

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Organitzar i supervisar el muntatge d’aparadors a l’establiment comercial
 • Analitzar la informació essencial que s’utilitza pel disseny d’aparadors
 • Dissenyar diferents tipus d’aparador en funció d’uns objectius tècnics, comercials i estètics definits amb anterioritat.
 • Analitzar els processos de muntatge d’un aparador valorant-ne l’organització, la normativa de prevenció i les tècniques aplicables.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que vulguin gaudir de coneixements sobre l’aparadorisme i tot el que l’envolta: distribució de l’espai, color, disseny, il·luminació, etc.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. L’aparador i la comunicació
 2. La percepció i la memòria selectiva
 3. La imatge que es vol donar de l’aparador
 4. Asimetria i simetria de l’aparador
 5. Geometria de l’aparador
 6. Eficàcia de l’aparador
 1. Principis bàsics de l’aparadorisme
 2. Anàlisi del color en la definició de l’aparador
 3. Anàlisi de la il·luminació de l’aparador
 4. Elements estructurals de l’aparador
 5. Mòduls, cartells i senyals entre d’altres
 6. Aplicació de color i il·luminació a l’aparador
 7. Valoració d’un aparador
 8. Materials
 9. Realització d’esborranys d’aparadors
 10. Utilització de programari de dibuix, disseny i distribució de l’aparador
 1. Planificació d’activitats
 2. Organització de la preparació dels materials i les eines
 3. Cronograma i execució de les tasques i el muntatge
 4. Elaboració del pressupost de l’aparador comercial
 5. Seguretat i higiene en el muntatge de l’aparador
 6. Simulació de la supervisió i organització del muntatge d’aparadors comercials