Comercialització d’esdeveniments

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Definir i posicionar ofertes d’esdeveniments que contemplen diferents segments de mercat i les seves necessitats específiques, atenent als avantatges competitius i identificant-ne les vies de comercialització més adequades.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que estiguin interessades a adquirir coneixements sobre el tracte amb els clients en l’àmbit de la gestió d’esdeveniments, així com en la seva comercialització.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

1. L’oferta de les destinacions especialitzades.
2. Vies i fórmules de comercialització.
3. L’oferta dels organitzadors d’esdeveniments. Marca corporativa i imatge.
4. Públic objectiu.
5. Canals de distribució. Suports. Estratègies de distribució.
6. Tècniques i estratègies de fidelització.
7. Accions i suports promocionals.
8. L’oferta específica: característiques i presentació.
9. Fonts d’informació sobre esdeveniments.

1. La comunicació interpersonal. Processos. Barreres. Saber escoltar i demanar. La comunicació no-verbal. La comunicació telefònica.
2. Necessitats humanes i motivació. El procés de presa de decisions. Les expectatives dels clients.
3. Tipus de clients.
4. L’atenció al client. Actitud positiva i actitud proactiva. L’empatia. Els esforços discrecionals.
5. Els processos de venda. Fases de la venda i tècniques aplicables. La venda telefònica.
6. La negociació. Elements bàsics. La planificació de la negociació. Estratègies i tècniques.
7. Tractament de reclamacions, queixes i situacions conflictives. Procediments. Normativa.
8. Normes deontològiques de conducta i imatge personal.