Crea i millora la teva reputació digital

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Aprofundir en el concepte de reputació digital i identificar els principals elements que cal tenir en compte a l’hora de planificar una estratègia de màrqueting digital així com els factors que determinen l’èxit o el fracàs a l’hora de treballar la reputació digital personal, d’empresa o d’entitat.

 

Horari

El curs consta de dues sessions per videoconferència que es portaran a terme els dies 27 d’agost i 3 de setembre, de 10.00h a 12.15h.

 

Llengua del curs

La llengua vehicular del curs, tant pel que fa al contingut com pel que fa al desenvolupament de les sessions per videoconferència, serà el català.

 

Certificació

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs obtindran un certificat d’assistència.

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs, i que, a més, en superin satisfactòriament l’avaluació, obtindran un certificat d’aprofitament. Serà obligatori assistir a un mínim d’un 50% del temps impartit per videoconferència.

Les absències superiors als límits fixats (25%), encara que estiguin justificades,  suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament. Per tant, no s’admetrà cap justificant d’absència.

 

Admesos i exclosos

La setmana anterior a l’inici del curs, per correu electrònic, es comunicarà a les persones inscrites al curs si hi estan admeses.

Si queden persones excloses del curs, formaran part d’una llista d’espera. Podran optar a una plaça si hi ha baixes abans de l’inici del curs o renúncies durant els primers dies.

 

Baixes i renúncies

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir a un curs, ho han de comunicar per correu electrònic (formacio@mallorcactiva.cat), abans de l’inici de l’activitat formativa. Si un cop començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, també cal que ho comuniqui per correu electrònic.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements bàsics sobre la confecció i cura de la reputació en línia d’una entitat o d’una empresa.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques