Curs bàsic de disseny amb Canva

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Canva és una eina en línia que serveix per crear publicitat, contingut per a les xarxes socials i CV, entre moltes altres coses. En aquest curs es veuran els aspectes bàsics que us permetran conèixer l’entorn del programa i les seves eines més utilitzades.

 

Horari

El curs consta de dues sessions per videoconferència que es portaran a terme els dies 4 i 11 de juny, de 10.00h a 12.15h.

 

Llengua del curs

La llengua vehicular del curs, tant pel que fa al contingut com pel que fa al desenvolupament de les sessions per videoconferència, serà el català.

 

Certificació

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs obtindran un certificat d’assistència.

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs, i que, a més, en superin satisfactòriament l’avaluació, obtindran un certificat d’aprofitament.

Les absències superiors als límits fixats (25%), encara que estiguin justificades,  suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament. Per tant, no s’admetrà cap justificant d’absència.

 

Admesos i exclosos

La setmana anterior a l’inici del curs, per correu electrònic, es comunicarà a les persones inscrites al curs si hi estan admeses.

Si queden persones excloses del curs, formaran part d’una llista d’espera. Podran optar a una plaça si hi ha baixes abans de l’inici del curs o renúncies durant els primers dies.

 

Baixes i renúncies

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir a un curs, ho han de comunicar per correu electrònic (formacio@mallorcactiva.cat), abans de l’inici de l’activitat formativa. Si un cop començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, també cal que ho comuniqui per correu electrònic.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements bàsics sobre el tractament, creació i modificació d’imatges mitjançant l’eina Canva.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques