Direcció de vendes

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Organitzar correctament un equip de vendes.
 • Especialitzar el personal de vendes en funció de diferents criteris.
 • Cercar alternatives organitzatives pels equips de vendes.
 • Conèixer els trets fonamentals d’un bon venedor.
 • Fer servir l’escolta activa per potenciar les vendes.
 • Organitzar un procés complet de captació de venedors.
 • Seleccionar, d’acord amb els mètodes mes eficaços, els integrants de la força de vendes.
 • Integrar els nous venedors en l’empresa mitjançant la socialització i la formació en les matèries que ho requeresquin.
 • Desenvolupar cadascuna de les fases de venda de manera correcta amb l’objectiu d’assolir un tancament satisfactori.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre els processos de venda, la constitució d’equips de venedors, la seva gestió, perfil i socialització, la supervisió i motivació, les despeses i els guanys i la valoració de l’execució.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Introducció a l’organització de l’equip de vendes.
  • Organització de l’equip de vendes i planificació estratègica.
  • Característiques d’una bona organització.
  • Tipus bàsics d’organització.
 2. Especialització en els departaments de vendes.
  • Especialització geogràfica.
  • Especialització per productes.
  • Especialització per mercats.
 3. Altres alternatives estratègiques d’organització.
  • Organització per comptes principals.
  • Centres de compres i venda en equip.
  • Organització de telemàrqueting.
 4. Organització per vendes internacionals.
  • Distribuïdors, agents i operadors estrangers.
 1. El perfil del venedor.
 2. Capacitats fronts a la venda.
  • Les formes d’organitzar-se i preparar-se del venedor.
  • La presentació del venedor.
  • La comprensió.
 3. El venedor com a comunicador.
  • El desenvolupament en condicions naturals.
  • El desenvolupament de qualitats en el venedor.
 4. Estratègies per crear el venedor.
  • L’autoimatge.
  • Les normes ètiques i morals.
  • La responsabilitat i l’honestedat del venedor.
 5. L’escolta activa en el venedor.
  • La concentració en l’escolta activa i les seves dificultats.
  • Avantatges de l’escolta activa.
  • Maneres de millorar l’escolta activa.
 6. Elaboració del perfil i captació de venedors.
  • La importància d’un bon programa de selecció.
  • Procés de creació d’un equip de vendes.
  • Responsabilitats respecte de la captació, selecció i intergració del personal de vendes.
  • Determinació del nombre de persones que es vol contractar.
  • Determinació del tipus de persones que es vol contractar.
  • La captació de candidats i la seva importància.
  • Fonts de captació.
 1. Introducció.
 2. Selecció de sol·licitants i planificació estratègica.
  • Formularis de sol·licitud.
  • Entrevistes personals.
  • Proves psicotècniques.
  • Referències i informes de crèdits.
  • Centres de valoració.
 3. Socialització.
  • Informació orientativa.
  • Experiència orientativa.
  • Satisfacció de les necessitats socials i sociològiques.
 4. Desenvolupament i execució d’un programa de formació de vendes.
  • Valoració de la formació.
  • A qui s’ha de formar?
  • Quanta formació s’ha de menester?
  • Disseny del programa.
  • Quan s’ha de fer la formació?
  • On s’ha de fer la formació?
  • Contingut de la formació.
  • Tècniques de formació.
  • Valoració de la formació.
 1. Introducció.
 2. Fase prèvia. La planificació de la venda.
  • Fixació d’objectius.
  • La prospecció.
 3. L’oferta del producte.
  • La presentació i obertura.
  • L’argumentació i l’exposició.
 4. La demostració.
  • La planificació de la demostració.
  • Quins materials de suport pot fer servir un venedor per reforçar una demostració?
  • Tècniques per una demostració.
  • Quins errors ha d’evitar un venedor durant la demostració?
 5. La negociació.
  • Objectius de la negociació.
  • La planificació de la negociació.
  • El desenvolupament de la negociació.
  • Estils de negociació.
  • Tècniques de negociació.
 6. Les objeccions.
  • Tipus d’objeccions més freqüents.
  • Procés de resposta a una objecció.
  • Tècniques per resoldre una objecció.
  • L’objecció preu.
 7. El tancament d’una venda.
  • Dificultats de l’acord.
  • Dificultats en el tancament de la venda.
  • Tècniques de tancament.
  • El comiat.
 1. Introducció.
 2. Estimació dels potencials del mercat i de les vendes.
  • Anàlisi del client.
  • Derivació del factor de mercat.
  • Enquestes d’intenció de compra.
  • Previsió de vendes.
  • Directrius per a l’elaboració de previsions.
 3. Determinació del pressupost de vendes.
  • Pressupost pel departament de vendes.
 4. Territoris de vendes.
  • Procediment pel disseny de territoris.
  • Factors
  • Assignació de venedors als territoris.
  • Revisió de territoris de vendes.
  • Cobertura territorial.
 1. Supervisió de l’equip de vendes.
  • Estil de lideratge.
  • Factors de supervisió.
  • Eines i tècniques de supervisió.
  • Algun problemes amb la supervisió.
 2. Motivació de l’equip de vendes.
  • Concurs de vendes.
  • Reptes en la motivació de l’equip de vendes.
 3. Despeses i transport de l’equip de vendes.
  • Característiques d’un pla de despeses.
  • Mètodes de control de despeses.
  • Control de transport del personal de vendes.
  • Altres mètodes de control de les despeses.
 1. Compensació de l’equip de vendes.
 2. Consideracions prèvies al disseny del pla.
  • Objectius de caràcter general del pla de compensació.
  • Requisits bàsics d’un bon pla.
 3. Disseny d’un pla de compensació de vendes.
 4. Fixació del nivell de compensació.
  • Factors que influeixen en el nivell de compensació.
  • Imposició de límits als ingressos.
 5. Desenvolupament del mètode de compensació.
  • Plans basats exclusivament en la percepció d’un salari.
  • Plans basats exclusivament en la percepció d’una comissió fixa.
  • Plans combinats.
  • Problemes administratius del mètode de pagament d’una comissió.
 6. Compensacions monetàries indirectes.
 7. Passes finals en el desenvolupament del pla.
 8. Programa de valoració del rendiment.
  • Fixació de polítiques bàsiques (1a passa).
  • Selecció de les bases de valoració (2a passa).
  • Fixació de normes de rendiment (3a passa).
  • Comparació del rendiment amb les normes establertes (4a passa).
  • Anàlisi de la valoració amb el venedor (5a passa).
 9. Quotes de vendes.
  • Objectius de les quotes de vendes.
  • Tipus de quotes.
  • Procediment per fixar una quota de volum de vendes.
  • Administració de les quotes de vendes.
 1. Anàlisi del volum de vendes.
 2. Introducció a la valoració del rendiment de l’equip de vendes
  • Auditoria de màrqueting: programa de valoració total.
  • El procés de valoració.
  • Components de la valoració del rendiment.
 3. Direcció deficient de l’esforç de vendes.
 4. Bases per a l’anàlisi del volum de vendes.
 5. Anàlisi de costos i rendibilitat de màrqueting.
  • Tipus d’anàlisi de costos de màrqueting.
  • Problemes en l’anàlisi de costos de màrqueting.
  • Aplicació de les troballes de l’anàlisi de rendibilitat.
 6. Recuperació de la inversió.
  • Ús del ROAM (Recuperació dels Actius Administrats) per valorar els directors de vendes sobre el terreny.