Edició bàsica d’imatges amb Gimp 2.0

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Conèixer les eines bàsiques d’edició del programa Gimp 2.0 per poder realitzar muntatges fotogràfics. Gimp 2.0 és un programa GNU, la qual cosa vol dir que el seu ús no té cap cost. Tot i ser un programa de cost zero, permet treballar amb fotografies de manera professional.

 

Horari

El curs consta de dues sessions per videoconferència que es portaran a terme els dies 2 i 9 de juliol, de 10.00h a 12.15h.

 

Llengua del curs

La llengua vehicular del curs, tant pel que fa al contingut com pel que fa al desenvolupament de les sessions per videoconferència, serà el català.

 

Certificació

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs obtindran un certificat d’assistència.

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 75 % de la durada d’un curs, i que, a més, en superin satisfactòriament l’avaluació, obtindran un certificat d’aprofitament.

Les absències superiors als límits fixats (25%), encara que estiguin justificades,  suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament. Per tant, no s’admetrà cap justificant d’absència.

 

Admesos i exclosos

La setmana anterior a l’inici del curs, per correu electrònic, es comunicarà a les persones inscrites al curs si hi estan admeses.

Si queden persones excloses del curs, formaran part d’una llista d’espera. Podran optar a una plaça si hi ha baixes abans de l’inici del curs o renúncies durant els primers dies.

 

Baixes i renúncies

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir a un curs, ho han de comunicar per correu electrònic (formacio@mallorcactiva.cat), abans de l’inici de l’activitat formativa. Si un cop començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, també cal que ho comuniqui per correu electrònic.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements bàsics sobre el tractament, creació i modificació d’imatges mitjançant el programa gratuït Gimp 2.0.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Mida de la imatge.
 2. Canviar mida de la imatge.
 3. Mida per imprimir.
 4. Imatge>Transforma – Gira.
 5. Imatge>Transforma – Capgira.
 6. Mida del llenç.
 7. Ajusta la mida de la imatge.
 8. Mida d’impressió.
 1. Selecció rectangular.
 2. Selecció el·líptica.
 3. Selecció lliure.
 4. Selecció de regió contínua.
 5. Tisores intel·ligents.
 6. Selecció de Primer pla.
 7. Sumar i restar seleccions.
 8. Menú “Selecciona”.
 9. Tot.
 10. Res.
 11. Invertir.
 1. Definició de Capes.
 2. Eina Mou.
 3. Capa nova.
 4. Duplicar Capes.
 5. Reordenar Capes.
 6. Eliminar Capes.
 7. Enllaçar Capes.
 1. Eina Pipeta.
 2. Canviar el color de primer pla i de fons.
 3. Goma d’esborrar.
 4. Eina Clona.
 5. Lupa.
 1. Eina Text.
 2. Descarta informació de text.