EL CANVI CLIMÀTIC

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Adquirir coneixements sobre el canvi climàtic i proporcionar una visió general sobre les possibles actuacions per fer-hi front.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements bàsics
sobre el canvi climàtic, les seves causes i les possibles maneres de combatre’l.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web
(nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Funcionament del sistema climàtic, global, dinàmic i complex.
 2. Diferències entre clima i temps meteorològic.
 3. Conceptes relacionats amb el clima (gasos d’efecte hivernacle, forçament radioactiu, temps de resposta o sistema de retracció).
 1. Explicació de l’efecte hivernacle.
 2. L’efecte hivernacle natural.
 3. L’efecte hivernacle induït per l’activitat humana.
 1. Evidències científiques de l’escalfament del sistema climàtic.
 2. Increment de la temperatura global de l’aire i dels oceans.
 3. El desgel generalitzat de neu i gel en el planeta.
 4. Pujada global del nivell de la mar.
 1. Projeccions del canvi climàtic i les seves conseqüències.
 2. Escalfament global previst per a les properes dècades a partir del ritme actual d’emissions i els sistemes més amenaçats.
 1. Anàlisi de l’impacte del canvi climàtic des del punt de vista econòmic.
 2. Principals afeccions a diferents sectors econòmics.
 1. La descarbonització de l’economia, els sectors i el nostre mode de vida.
 2. Presentació dels principals mitjans en la lluita contra el canvi climàtic: acció global, mitigació i adaptació.
 3. El comerç de les emissions.
 4. Mecanismes de desenvolupament net.
 5. La mitigació.
 6. L’adaptació.
 7. El pla nacional d’assignació.
 8. El Protocol de Kyoto i el nou escenari rere la COP 15 de Copenhaguen.
 9. Els processos de transició justa i treball decent en el futur acord climàtic.
 1. Diferents mecanismes de mitigació del canvi climàtic per aconseguir la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 1. Estratègies d’adaptació al canvi climàtic.
 2. Les polítiques públiques.
 3. La situació de l’Estat espanyol front al canvi climàtic.
 1. Les energies renovables com a camí en la lluita contra el canvi climàtic, i com a font de treball.
 2. La biomassa procedent de la fusta, els productes i les deixalles vegetals formats de matèria orgànica.
 3. L’energia solar: radiació solar transformada en calor (energia solar tèrmica) o en electricitat (energia solar fotovoltaica).
 4. L’energia tèrmica terrestre o geotèrmica.
 5. L’energia eòlica.
 6. L’energia maremotriu.
 1. La mobilitat sostenible com a exemple de mecanisme eficaç de mitigació.