Excel aplicat a la gestió comercial

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Donar a conèixer als estudiants el disseny perfecte d’un full de càlcul de manera que, un cop desenvolupat, funcioni de manera eficaç i pugui ser gestionat fàcilment.
 • Facultar el participant per mantenir la seguretat del full de càlcul i que pugui optimitzar-ne el funcionament.
 • Dotar-lo de la informació necessària per importar dades d’altres arxius i exportar-les des del full de càlcul.
 • Contribuir a que sigui capaç de fer qualsevol tipus de consultes sobre la informació que conté el full de càlcul.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre l’ús del programa Microsoft Excel en la gestió d’un comerç. Els continguts parteixen dels fonaments bàsics sobre el funcionament dels fulls de càlcul, pel que són accessibles per a qualsevol perfil.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Concepte de full de càlcul. Utilitat.
 2. Accés a l’aplicació. Anàlisi de la finestra principal. Sortir d’Excel.
 3. Cel·les, files, columnes, fulls i llibres.
 4. Desplaçament pel full.
 5. Inici del treball: introduir dades. Tipus de dades.
 6. Nom del full. Color d’etiqueta. Inserir fulls. Eliminar fulls.
 7. Operacions bàsiques d’arxiu i propietats.
 1. Fórmules amb Excel.
 2. Inserir files i columnes. Eliminar files i columnes.
 3. Modificació de l’aspecte del full de càlcul.
 4. Format de cel·la.
 5. Amplada i alçada de les columnes i les files.
 6. Ocultar i visualitzar columnes, files o fulls de càlcul.
 1. Concepte de rang. Rangs i selecció de cel·les.
 2. Operacions amb rangs.
 3. Copiar i reubicar cel·les o rangs de cel·les i de fulls de càlcul.
 4. Aplicar formats d’unes cel·les a d’altres.
 5. Operacions d’enganxat especial. Vincles.
 6. Protecció d’un full de càlcul.
 7. Protecció d’un llibre.
 1. Funcions i fórmules. Sintaxi. Fer servir funcions en Excel.
 2. Funcions matemàtiques i trigonomètriques.
 3. Funcions estadístiques.
 4. Funcions financeres.
 5. La funció condicional “SI”.
 6. La funció “O”.
 7. La funció “I”.
 1. Elements d’un gràfic.
 2. Tipus de gràfics.
 3. Crear un gràfic.
 4. Modificar un gràfic.
 5. Esborrar un gràfic.
 1. Concepte de plantilla. Utilitat.
 2. Plantilles predeterminades en Excel.
 3. Crear plantilles d’un llibre.
 4. Crear plantilles personalitzades amb Excel.
 5. Utilitzar i modificar les plantilles personalitzades.
 6. Concepte de formulari. Utilitat.
 7. Anàlisi dels botons dels formularis.
 8. Creació de formularis.
 1. Inventari
 2. Comandes d’articles sota mínims.
 3. Tarifes
 1. Control de la caixa diària.
 2. Fitxa de clients.
 1. Creació de pressupostos.
 2. Facturació.
 3. Anàlisi de rendibilitat de clients.
 1. Introducció.
 2. Material publicitari.
 3. Anàlisi de vendes.
 1. Horari del personal.
 2. Elaboració de TC1.
 3. Avançaments.
 1. Comissions de venedors.
 2. Balanç.
 3. Gràfics.
  • Gràfic de columnes.
  • Gràfic circular.