Plantes dessaladores i noves tecnologies

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Conèixer els diferents projectes de dessalinitzadores que s’estan implantant al món.
 • Conèixer les implicacions que té pel medi la instal·lació d’infraestructures de dessalinització d’aigua.
 • Conèixer les possibilitats que ofereixen els processos de dessalinització per l’aprofitament dels recursos hídrics.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre el funcionament de les plantes dessalinitzadores a partir d’exemples d’algunes de les plantes més importants del món, així com del seu impacte sobre el medi.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Introducció.
 2. Destil·lació sobtada (efecte flaix).
 3. Destil·lació per efecte múltiple (MED).
 4. Compressió tèrmica de vapor (TVC).
 5. Destil·lació solar.
 6. Congelació.
 7. Formació d’hidrats.
 8. Destil·lació per membranes.
 9. Compressió mecànica de vapor (CV).
 10. Osmosi inversa.
 11. Pretractament de l’aigua per l’osmosi inversa.
  1. Scaling.
  2. Fouling.
  3. Atac químic.
 12. Electrodiàlisi (ED)
 13. Intercanvi iònic.
 14. Resum.
 1. Qualitat de les aigües.
  1. Condicions de l’aigua bruta aportada.
  2. Qualitat requerida de l’aigua.
  3. Qualitat obtinguda amb la dessalinització.
 2. Consideracions mediambientals.
  1. Avaluació de l’impacte ambiental de les instal·lacions dessalinitzadores.
  2. Problemàtica mediambiental dels abocaments de salmorra.
  3. Efectes sobre la flora i la fauna marines.
 1. Introducció.
  1. Toxicitat de bor en les plantes.
 2. Projectes de dessalinització de l’aigua amb noves tecnologies.
  1. Dessalinització de l’aigua mitjançant energia eòlica.
  2. Dessalinització per osmosi inversa en Ksar Ghilène (Tunísia).
  3. Desionització d’elèctrodes de bateries.
  4. Tecnologia ReFlex (Desalitech, EUA).
  5. Tecnologia de la companyia IDE Technologies (Israel).
 3. Projectes de dessalinització d’aigua al món.
  1. Dessalinitzadora d’aigua de mar (Binningup, Australia).
  2. Dessalinitzadora de Ras Abu Fontas 3 (Al Wakrah, Qatar)
  3. Instal·lació dessalinitzadora i planta dessalobradora (Donna, EUA).
  4. Dessalinitzadora (Sohar, Oman).
  5. Planta dessalinitzadora (Quingdao, Xina).
  6. Planta dessalinitzadora (Adelaida, Australia).
  7. Planta dessaladora (Honaine, Algèria).
 4. Exemple de càlculs d’un projecte de planta dessalinitzadora.
  1. Dades inicials.
  2. Balanç de matèria.
  3. Immissari submarí.
  4. Dimensions de la zona de captació.
  5. Dimensions del pou de bombeig.
  6. Dosificació de reactius.
  7. Filtratge de sorra.
  8. Filtres de cautxú.
  9. Dimensions de la unitat d’osmosi inversa.
  10. Bombeig d’alta pressió i recuperació energètica.
  11. Post-tractament.
  12. Dipòsit d’aigua potable