Xarxes Associatives Culturals

Programació i avaluació aplicades a la gestió cultural

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Analitzar les infraestructures per executar la programació cultural, fent servir els recursos aplicables i disponibles adequats pel seu desenvolupament.

Aplicar els procediments d’avaluació de programacions culturals

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones, de dins o fora de l’àmbit de la cultura, interessades a adquirir coneixements sobre la programació de la gestió cultural i la seva avaluació: com elaborar programes, organitzar esdeveniments, avaluar els processos de gestió cultural, etc.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques