Recollida i transport de residus urbans o municipals

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Identificar les necessitats dels diferents contenidors de residus per a una zona determinada, així com les operacions per al seu manteniment.

Analitzar les característiques de la recollida i transport de residus urbans o municipals.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que treballen en l’àmbit de la recollida i transport dels residus urbans o municipals –o en la seva planificació– i també a persones que n’estiguin interessades.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Concepte de residu.
 2. Regla de les 3R (reducció, reutilització i reciclatge).
 3. Valorització i abocament
 4. Residus municipals i desenvolupament sostenible.
 5. Tipologia dels residus municipals.
 6. Composició dels residus municipals segons la seva procedència.
 7. Factors que influeixen en la generació de residus.
 8. Normativa aplicable en matèria de residus urbans.
 1. Tipus de recollida.
 2. Models de recollida selectiva.
 3. Contenidors.
 4. Punts verds.
 5. Aplicació de normes de seguretat, salut i protecció mediambiental en la recollida de residus urbans.
 1. Tipus de vehicles de recollida.
 2. Maneig i manteniment operatiu bàsic dels vehicles de recollida.
 3. Criteris per augmentar l’eficàcia i eficiència de les rutes de recollida.
 4. Estacions de transferència
 5. Aplicació de les normes de seguretat, salut i protecció mediambiental en el transport de residus urbans.